| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XXI/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Niegowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 3   ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 roku o   odznakach i   mundurach (Dz. U. z   1978 r. Nr 31, poz.130 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)   Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:  

§   1.   Ustanawia się symbole Gminy Niegowa: herb, flagę, baner i   pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i   społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.  

§   2.   Herb Gminy Niegowa wyobraża w   błękitnym polu tarczy trójwzgórze białe (srebrne). Na wzgórzu środkowym posadowiony Orzeł biały (srebrny) w   żółtej (złotej) koronie, ze złotą przepaską na skrzydłach, żółtym (złotym) dziobem i   takimiż szponami. Na wzgórzach bocznych dwie wieże warowne białe (srebrne) z   zaznaczonymi ciosami kamiennymi, zwieńczone blankowaniem (z trzema zębami) i   spiczastym żółtym (złotym) dachem. W   każdej z   wież widnieje jeden wąski, czarny otwór strzelnicy. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Flagę Gminy Niegowa stanowi płat o   proporcjach 8:5 (szerokość do wysokości) podzielony na cztery barwne pasy poziome: od góry pas biały o   1/2 wysokości płata, niżej pas błękitny 3/5 wysokości, niżej pas żółty 1/5 wysokości, niżej u   dołu pas błękitny 1/5 wysokości. W   centrum na styku pasa białego i   błękitnego wyobrażenie herbu Gminy Niegowa.Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Baner Gminy Niegowa stanowi płat o   proporcjach 1: 3   (szerokość do wysokości) podzielony na cztery pasy barwne: od góry pas biały 1/2 wysokości, niżej pas błękitny 5/9 wysokości, niżej pas żółty 2/9 wysokości, niżej u   dołu pas błękitny 2/9 wysokości płata. W   centrum na styku pasa białego i   błękitnego wyobrażenie herbu Gminy Niegowa.Wzór graficzny baneru Gminy Niegowa stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustanawia się trzy wzory pieczęci Gminy Niegowa w   tym: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójta i   pieczęć rady gminy.  

1.   Pieczęć ogólnogminną okrągłą o   średnicy 36 mm, przedstawia w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Niegowa. W   otoku napis majuskulny: GMINA NIEGOWA. Wyrazy rozdzielają dwa krzyżyki kawalerskie.  

2.   Pieczęć wójta, o   średnicy 36 mm, przedstawia w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Niegowa. W   otoku napis majuskulny: WÓJT GMINY NIEGOWA. Napis rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski.  

3.   Pieczęć rady gminy o   średnicy 36 mm przedstawia w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Niegowa. W   otoku napis majuskulny: RADA GMINY NIEGOWA. Napis rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski.  

4.   Graficzne wzory pieczęci opisanych w   punktach 1-3 zawiera załącznik nr 4   do niniejszej  
uchwały.  

§   6.   Symbole Gminy można umieszczać na:  

1.   budynkach, w   salach posiedzeń należących do organów Gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych,  

2.   stronach internetowych,  

3.   w biuletynach, folderach i   innych publikacjach oraz upominkach organów Gminy, Urzędu Gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych,  

4.   sztandarach organów gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych,  

5.   wizytówkach osób pełniących funkcję w   organach Gminy oraz zatrudnionych w   Urzędzie Gminy i   gminnych jednostkach organizacyjnych,  

6.   blankietach korespondencyjnych, drukach urzędowych i   kopertach organów Gminy,  

7.   w miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w   innych miejscach za zgodą Rady Gminy,  

8.   tablicach informacyjnych, tablicach z   nazwami miejscowości, ulic, placów itp.  

§   7.   1.   Symbole Gminy stanowią jej własność i   podlegają ochronie prawnej.  

2.   Symbole Gminy można używać tylko w   kształtach, proporcjach i   kolorach zgodnych z   wzorami graficznymi, o   których mowa w   uchwale.  

§   8.   1.   Używanie Herbu Gminy przez inne podmioty niż wymienione w   uchwale następuje wyłącznie po złożeniu wniosku wraz z   uzasadnieniem i   uzyskaniu zgody Rady Gminy.  

2.   Rada Gminy może orzec o   odpłatnym charakterze używania Herbu Gminy dla określonego podmiotu, jeśli Herb Gminy będzie używany w   celach komercyjnych. Wysokość i   zasady odpłatności określi umowa stron.  

3.   Wójt prowadzi rejestr podmiotów, którym została udzielona zgoda na używanie Herbu Gminy.  

§   9.   W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Niegowa może być wprowadzone na inne pieczęcie  
instytucji samorządowych tylko w   trybie odrębnej uchwały.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniki Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

HERB  GMINY  NIEGOWA  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

FLAGA GMINY NIEGOWA  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

BANER GMINY NIEGOWA  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

PIECZĘCIE GMINY NIEGOWA  

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »