| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XXI/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Niegowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 3   ustawy z   dnia 21 grudnia 1978 roku o   odznakach i   mundurach (Dz. U. z   1978 r. Nr 31, poz.130 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)   Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:  

§   1.   Ustanawia się symbole Gminy Niegowa: herb, flagę, baner i   pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i   społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.  

§   2.   Herb Gminy Niegowa wyobraża w   błękitnym polu tarczy trójwzgórze białe (srebrne). Na wzgórzu środkowym posadowiony Orzeł biały (srebrny) w   żółtej (złotej) koronie, ze złotą przepaską na skrzydłach, żółtym (złotym) dziobem i   takimiż szponami. Na wzgórzach bocznych dwie wieże warowne białe (srebrne) z   zaznaczonymi ciosami kamiennymi, zwieńczone blankowaniem (z trzema zębami) i   spiczastym żółtym (złotym) dachem. W   każdej z   wież widnieje jeden wąski, czarny otwór strzelnicy. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Flagę Gminy Niegowa stanowi płat o   proporcjach 8:5 (szerokość do wysokości) podzielony na cztery barwne pasy poziome: od góry pas biały o   1/2 wysokości płata, niżej pas błękitny 3/5 wysokości, niżej pas żółty 1/5 wysokości, niżej u   dołu pas błękitny 1/5 wysokości. W   centrum na styku pasa białego i   błękitnego wyobrażenie herbu Gminy Niegowa.Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Baner Gminy Niegowa stanowi płat o   proporcjach 1: 3   (szerokość do wysokości) podzielony na cztery pasy barwne: od góry pas biały 1/2 wysokości, niżej pas błękitny 5/9 wysokości, niżej pas żółty 2/9 wysokości, niżej u   dołu pas błękitny 2/9 wysokości płata. W   centrum na styku pasa białego i   błękitnego wyobrażenie herbu Gminy Niegowa.Wzór graficzny baneru Gminy Niegowa stanowi załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustanawia się trzy wzory pieczęci Gminy Niegowa w   tym: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójta i   pieczęć rady gminy.  

1.   Pieczęć ogólnogminną okrągłą o   średnicy 36 mm, przedstawia w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Niegowa. W   otoku napis majuskulny: GMINA NIEGOWA. Wyrazy rozdzielają dwa krzyżyki kawalerskie.  

2.   Pieczęć wójta, o   średnicy 36 mm, przedstawia w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Niegowa. W   otoku napis majuskulny: WÓJT GMINY NIEGOWA. Napis rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski.  

3.   Pieczęć rady gminy o   średnicy 36 mm przedstawia w   polu pieczętnym godło herbowe Gminy Niegowa. W   otoku napis majuskulny: RADA GMINY NIEGOWA. Napis rozpoczyna i   kończy krzyżyk kawalerski.  

4.   Graficzne wzory pieczęci opisanych w   punktach 1-3 zawiera załącznik nr 4   do niniejszej  
uchwały.  

§   6.   Symbole Gminy można umieszczać na:  

1.   budynkach, w   salach posiedzeń należących do organów Gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych,  

2.   stronach internetowych,  

3.   w biuletynach, folderach i   innych publikacjach oraz upominkach organów Gminy, Urzędu Gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych,  

4.   sztandarach organów gminy i   gminnych jednostek organizacyjnych,  

5.   wizytówkach osób pełniących funkcję w   organach Gminy oraz zatrudnionych w   Urzędzie Gminy i   gminnych jednostkach organizacyjnych,  

6.   blankietach korespondencyjnych, drukach urzędowych i   kopertach organów Gminy,  

7.   w miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w   innych miejscach za zgodą Rady Gminy,  

8.   tablicach informacyjnych, tablicach z   nazwami miejscowości, ulic, placów itp.  

§   7.   1.   Symbole Gminy stanowią jej własność i   podlegają ochronie prawnej.  

2.   Symbole Gminy można używać tylko w   kształtach, proporcjach i   kolorach zgodnych z   wzorami graficznymi, o   których mowa w   uchwale.  

§   8.   1.   Używanie Herbu Gminy przez inne podmioty niż wymienione w   uchwale następuje wyłącznie po złożeniu wniosku wraz z   uzasadnieniem i   uzyskaniu zgody Rady Gminy.  

2.   Rada Gminy może orzec o   odpłatnym charakterze używania Herbu Gminy dla określonego podmiotu, jeśli Herb Gminy będzie używany w   celach komercyjnych. Wysokość i   zasady odpłatności określi umowa stron.  

3.   Wójt prowadzi rejestr podmiotów, którym została udzielona zgoda na używanie Herbu Gminy.  

§   9.   W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Niegowa może być wprowadzone na inne pieczęcie  
instytucji samorządowych tylko w   trybie odrębnej uchwały.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniki Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

HERB  GMINY  NIEGOWA  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

FLAGA GMINY NIEGOWA  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

BANER GMINY NIEGOWA  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 159/XXI/2012    
Rady Gminy Niegowa    
z dnia 21 sierpnia 2012 r.  
 

PIECZĘCIE GMINY NIEGOWA  

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »