| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Mstów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm.), Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Określa się zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mstów zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

2.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Mstów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mstów zgodnie z   wykazem stanowiącym  załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/188/2012    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH  
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MSTÓW  

§   1.  

1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mstów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Mstów zwaną dalej Gminą.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

§   2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mstów jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Mstów w   drodze uchwały.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę, na zasadach określonych w   umowie, o   której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.  

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki;  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   przyczyn leżących po stronie przewoźnika;  

2.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

4.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/188/2012    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MSTÓW  

 


Lp.  

Nazwa miejscowości  


Nazwa  


Opis  


Udostępnienie  

1  

Jaskrów  

Jaskrów, Gajówka  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

2  

Jaskrów  

Jaskrów, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

3  

Jaskrów  

Jaskrów, Piekarnia  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

4  

Jaskrów  

Jaskrów, Auto-Złom  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

5  

Jaskrów  

Jaskrów  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

6  

Jaskrów  

Jaskrów, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

7  

Jaskrów  

Jaskrów, III  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

8  

Wancerzów  

Wancerzów, CPN  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

9  

Wancerzów  

Wancerzów, Kościół  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

10  

Wancerzów  

Wancerzów  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

11  

Mstów  

Mstów, Ośrodek Zdrowia  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

12  

Mstów  

Mstów  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

13  

Mstów  

Mstów Meble Wrzosowa  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

14  

Siedlec  

Siedlec, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

15  

Siedlec  

Siedlec, Szkoła  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

16  

Cegielnia  

Cegielnia, Targowisko  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

17  

Cegielnia  

Cegielnia  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

18  

Rajsko  

Rajsko  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

19  

Kłobukowice  

Kłobukowice  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

20  

Kuchary  

Kuchary, Moczydło  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

21  

Kuchary  

Kuchary, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

22  

Kuchary  

Kuchary, Szkoła  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

23  

Kuchary  

Kuchary, Skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

24  

Kuchary  

Kuchary  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

25  

Srocko  

Srocko, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

26  

Srocko  

Srocko, Skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

27  

Srocko  

Srocko, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

28  

Brzyszów  

Brzyszów, Szkoła  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

29  

Małusy Małe  

Małusy Małe, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

30  

Małusy Małe  

Małusy Małe, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

31  

Małusy Wielkie  

Małusy Wielkie, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

32  

Małusy Wielkie  

Małusy Wielkie, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

33  

Kobyłczyce  

Kobyłczyce, Okupniki  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

34  

Kobyłczyce  

Kobyłczyce, Remiza  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

35  

Kobyłczyce  

Kobyłczyce  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

36  

Zawada  

Zawada  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

37  

Zawada  

Zawada, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

38  

Zawada  

Zawada, III  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

39  

Mokrzesz  

Mokrzesz, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

40  

Mokrzesz  

Mokrzesz  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

41  

Mokrzesz  

Mokrzesz, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

42  

Jaźwiny  

Jaźwiny  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

43  

Pniaki Mokrzeskie  

Pniaki Mokrzeskie  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »