| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Mstów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm.), Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Określa się zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mstów zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

2.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Mstów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mstów zgodnie z   wykazem stanowiącym  załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/188/2012    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH  
WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MSTÓW  

§   1.  

1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mstów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Mstów zwaną dalej Gminą.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

§   2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mstów jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Mstów w   drodze uchwały.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę, na zasadach określonych w   umowie, o   której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.  

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

a)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki;  

b)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   przyczyn leżących po stronie przewoźnika;  

2.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

4.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/188/2012    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MSTÓW  

 


Lp.  

Nazwa miejscowości  


Nazwa  


Opis  


Udostępnienie  

1  

Jaskrów  

Jaskrów, Gajówka  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

2  

Jaskrów  

Jaskrów, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

3  

Jaskrów  

Jaskrów, Piekarnia  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

4  

Jaskrów  

Jaskrów, Auto-Złom  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

5  

Jaskrów  

Jaskrów  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

6  

Jaskrów  

Jaskrów, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

7  

Jaskrów  

Jaskrów, III  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

8  

Wancerzów  

Wancerzów, CPN  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

9  

Wancerzów  

Wancerzów, Kościół  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

10  

Wancerzów  

Wancerzów  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

11  

Mstów  

Mstów, Ośrodek Zdrowia  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

12  

Mstów  

Mstów  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

13  

Mstów  

Mstów Meble Wrzosowa  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

14  

Siedlec  

Siedlec, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

15  

Siedlec  

Siedlec, Szkoła  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

16  

Cegielnia  

Cegielnia, Targowisko  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

17  

Cegielnia  

Cegielnia  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

18  

Rajsko  

Rajsko  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

19  

Kłobukowice  

Kłobukowice  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

20  

Kuchary  

Kuchary, Moczydło  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

21  

Kuchary  

Kuchary, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

22  

Kuchary  

Kuchary, Szkoła  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

23  

Kuchary  

Kuchary, Skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

24  

Kuchary  

Kuchary  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

25  

Srocko  

Srocko, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

26  

Srocko  

Srocko, Skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

27  

Srocko  

Srocko, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

28  

Brzyszów  

Brzyszów, Szkoła  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

29  

Małusy Małe  

Małusy Małe, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

30  

Małusy Małe  

Małusy Małe, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

31  

Małusy Wielkie  

Małusy Wielkie, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

32  

Małusy Wielkie  

Małusy Wielkie, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

33  

Kobyłczyce  

Kobyłczyce, Okupniki  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

34  

Kobyłczyce  

Kobyłczyce, Remiza  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

35  

Kobyłczyce  

Kobyłczyce  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

36  

Zawada  

Zawada  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

37  

Zawada  

Zawada, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

38  

Zawada  

Zawada, III  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

39  

Mokrzesz  

Mokrzesz, I  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

40  

Mokrzesz  

Mokrzesz  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

41  

Mokrzesz  

Mokrzesz, II  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

42  

Jaźwiny  

Jaźwiny  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

43  

Pniaki Mokrzeskie  

Pniaki Mokrzeskie  

Obustronny  

Operator/przewoźnik  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »