| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust. 1   pkt 1, pkt 3   lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3   ustawy z   dnia 11 marca 2004r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt (Dz.U. z   2008r. Nr 213, poz. 1342 z   póżn. zm.) oraz § 4   ust.1 pkt 3   rozporządzenia ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 7   stycznia 2005r. w   sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z   2005r. Nr 13, poz. 103), po stwierdzeniu wścieklizny zwierząt u   psa padłego na terenie gospodarstwa w   sołectwie Brzeziny, gmina Żarnowiec w   powiecie zawierciańskim zarządza się, co następuje:  

§   1.   Uznaje się teren sołectw: Brzeziny, Małoszyce, Łany Wielkie, Otola Mała, Otola w   gmine Żarnowiec w   powiecie zawierciańskim za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt i   oznacza się go tablicami ostrzegawczymi z   trwałym i   widocznym napisem o   treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.  

2.   Tablice, o   których mowa w   ust. 1, należy umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.  

§   2.   Na obszarze, o   którym mowa w   § 1   zakazuje się;  

1.   organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z   udziałem psów, kotów, bydła, świń, owiec i   kóz oraz zwierząt futerkowych;  

2.   polowań i   odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;  

3.   przemieszczania lub obrotu zwierząt z   gatunków wrażliwych na wściekliznę bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Zawierciu;  

4.   przemieszczania zwłok zwierząt bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Zawierciu.  

§   3.   W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:  

1.   trzymanie psów na uwięzi, a   kotów w   zamknięciu pod nadzorem właścicieli;  

2.   pozostawienie zwierząt gospodarskich w   okólnikach i   na zamkniętych wybiegach pod nadzorem właścicieli;  

3.   natychmiastowe poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie a   ukończyły 3   miesiąc życia;  

4.   odstrzał sanitarny lisów na terenie zagrożonym wścieklizną.  

§   4.   Zakazy i   nakazy, o   których mowa w   § 2   i 3, obowiązują mieszkańców i   osoby przebywające czasowo na danym terenie, a   także właścicieli, użytkowników i   zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i   dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.  

§   5.   1. Do wykonania nakazów wymienionych w   § 1   rozporządzenia zobowiązuje się Wójta Gminy Żarnowiec.  

2.   Do należytego wykonania zakazów wymienionych w   § 2   ust. 2   zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w   Siemianowicach Śląskich.  

§   6.   Rozporządzenie wchodzi w   życie z   dniem podania do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectw wchodzących w   skład obszaru zagrożonego.  

§   7.   Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w   Zawierciu  


Ireneusz   Gewald

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »