| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/479/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Gliwice wprowadzonym Uchwałą Nr VIII/133/95 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23.02.1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 132 z 2009 r., poz. 2671 z późn. zmianami)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 ust. 1   i 2, art. 40 ust. 2   pkt 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) na wniosek Komisji Statutowej  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

W Regulaminie Rady Miejskiej w   Gliwicach, stanowiącym załącznik nr 2   do Statutu Miasta Gliwice, wprowadzić następujące zmiany:  

1.   § 30 otrzymuje brzmienie:  

1.   Pod   względem merytorycznym projekt uchwały parafuje wnioskodawca uchwały.  

2.   Pod   względem formalno-prawnym projekt uchwały może zostać przekazany do zaparafowania przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego lub innego radcę prawnego.  

3.   W   razie odmowy zaparafowania projektu przez osoby wymienione w   ust. 1   i   2, dołączają one na   piśmie swoje zastrzeżenia.  

4.   Do   projektu uchwały winno być dołączone uzasadnienie. Uzasadnienie sporządza wnioskodawca lub osoba przez niego wyznaczona.  

5.   Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą uchwał, które za zgodą Rady zostały wniesione na   bieżącej sesji. .

2.   § 67 otrzymuje brzmienie:  

Rada Miejska w   drodze uchwały może tworzyć zespoły doradców, powołując do nich także osoby spoza Rady. .

§   2.  

Pozostałe postanowienia Statutu Miasta nie ulegają zmianie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Kajetan   Gornig

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »