| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/588/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.7 ust.3a ustawy z   dnia   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012   r., poz. 391)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Określić następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o   udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych. Przedsiębiorców tych zobowiązuje się do:  

1.                 Dysponowania sprawnym technicznie specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym niezbędnym do świadczenia usług, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe i   ochrony środowiska. Ponadto pojazdy asenizacyjne powinny:  

1)   spełniać wymagania określone w   rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.Nr 193, poz.1617) oraz z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (Dz.U.Nr 188 poz.1576), w   części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych,  

2)   być czytelnie oznakowane w   sposób trwały i   widoczny nazwą firmy oraz telefonem kontaktowym,  

3)   być szczelne, o   budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie rozlewanymi nieczystościami ciekłymi w   czasie jazdy, napełniania i   opróżniania,  

4)   posiadać ważne badania techniczne.  

2.                 Dysponowania nieruchomością będącą zapleczem technicznym spełniającym wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe i   ochrony środowiska oraz wyposażonym w:  

1)   miejsca garażowe lub postojowe z   punktem napraw oraz bieżącej obsługi pojazdów,  

2)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchyla się § 1   ust.1 i   2 Uchwały nr L/1031/09 Rady Miasta Katowice z   dnia 30 listopada 2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie niektórych usług komunalnych.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »