| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/588/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.7 ust.3a ustawy z   dnia   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012   r., poz. 391)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Określić następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o   udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych. Przedsiębiorców tych zobowiązuje się do:  

1.                 Dysponowania sprawnym technicznie specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym niezbędnym do świadczenia usług, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe i   ochrony środowiska. Ponadto pojazdy asenizacyjne powinny:  

1)   spełniać wymagania określone w   rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.Nr 193, poz.1617) oraz z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (Dz.U.Nr 188 poz.1576), w   części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych,  

2)   być czytelnie oznakowane w   sposób trwały i   widoczny nazwą firmy oraz telefonem kontaktowym,  

3)   być szczelne, o   budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie rozlewanymi nieczystościami ciekłymi w   czasie jazdy, napełniania i   opróżniania,  

4)   posiadać ważne badania techniczne.  

2.                 Dysponowania nieruchomością będącą zapleczem technicznym spełniającym wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe i   ochrony środowiska oraz wyposażonym w:  

1)   miejsca garażowe lub postojowe z   punktem napraw oraz bieżącej obsługi pojazdów,  

2)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchyla się § 1   ust.1 i   2 Uchwały nr L/1031/09 Rady Miasta Katowice z   dnia 30 listopada 2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie niektórych usług komunalnych.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »