| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XX/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)– działając na wniosek Wójta, Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Dokonać podziału Gminy Dębowiec na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   1.   Numery oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Granice poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń w   Urzę-dzie Gminy i   poszczególnych sołectwach, publikacji w   czasopiśmie „Dębowieści” oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2.   Uchwała nr 295/XXX/06 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 20 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   liczby radnych wy-bieranych w   każdym okręgu wyborczym traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XX/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 

Sołectwo  

Nr okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu wyborczym  

Dębowiec  

1  

ulice: Leśna, Majowa, Sadowa i   Szkolna  

1  

2.  

ulice: Katowicka, Osiedlowa i   Polna  

1  

3.  

ulice: Herstówki, Łęgowa, Rolnicza, Rzeczna, Skoczowska Spółdzielcza, Stroma i   Wrzosowa.  

1  

4.  

ulice: Cieszyńska, Dębowa, Lipowa i   Słoneczna  

1  

5.  

ulice: Ogrodowa, Rajska, Spokojna i   Żniwna  

1  

Kostkowice  

6.  

Sołectwo Kostkowice  

1  

Simoradz  

7.  

Granice okręgu określają linie: granica z   Gminą Skoczów, droga dojazdowa do pól oznaczona, jako dr 1056, droga gminna G000005 wraz z   przylegającymi do drogi budynkami, droga dojazdowa do pól oznaczona jako pgr 285/1, zlokalizowana przy działce 20pb.  

1  

8.  

Granice okręgu określają linie: granica z   gm. Skoczów, droga gminna 686   601S od gm. Skoczów do skrzyżowania z   drogą gminną 686   603 S, droga gminna 686   603S - wraz z   budynkami zlokalizowanymi po wschodniej stronie jezdni, droga powiatowa 2616 S wraz z   budynkami zlokalizowanymi po północnej stronie jezdni, linia przebiegająca od kaplicy ewangelicko – augsburskiej do skrzyżowania dróg G000005 i   686   601 S.  

1  

9.  

Granice okręgu określają linie: granica z   gm. Skoczów, droga gminna 686   601S od gm. Skoczów do skrzyżowania z   drogą gminną 686   603 S, droga gminna 686   603S - wraz z   budynkami zlokalizowanymi po zachodniej stronie jezdni, droga powiatowa 2616 S wraz z   budynkami zlokalizowanymi po południowej stronie jezdni, droga dojazdowa do pól oznaczona, jako pgr 285/1, zlokalizowana przy działce 20pb. granica z   gm. Skoczów, granica z   sołectwem Iskrzyczyn, granica z   sołectwem Dębowiec.  

1  

Iskrzyczyn  

10.  

Granice okręgu określają linie: granica z   gm. Skoczów, granica z   sołectwem Simoradz, granica z   sołectwem Dębowiec, odcinek drogi powiatowej 2617 S (Dębowiec – Międzyświeć) od skrzyżowania z   drogą gminną G0000021, do skrzyżowania z   drogą gminną 686   201 S (Tarnawa), odcinek drogi gminnej 686   201 S (Tarnawa) do skrzyżowania z   drogą gminną 686   203 S (Piekielna), droga gminna 686   203 S (Piekielna) cała do skrzyżowania z   droga powiatową 2617 S (Dębowiec – Międzyświeć) i   dalej do granicy z   gm. Skoczów.  

1  

11.  

Granice okręgu określają linie: droga gminna 686   203 S („Piekielna”), granica z   gm. Skoczów, granica z   gm. Goleszów granica z   sołectwem Łączka, granica z   sołectwem Kostkowice, granica z   sołectwem Dębowiec, odcinek drogi powiatowej 2617 S od granicy z   sołectwem Dębowiec, do skrzyżowania z   drogą gminną 686   201 S (Tarnawa), odcinek drogi gminnej 686   201 S (Tarnawa) do skrzyżowania z   drogą gminną 686   203 S (Piekielna).  

1  

Ogrodzona  

12.  

Granice okręgu określają linie: granica z   sołectwem Łączka, droga gminna G000050 (dawna droga krajowa DK1) do skrzyżowania z   drogą powiatową 2614 S (Skoczów – Kisielów – Ogrodzona) i   wzdłuż tej drogi, za linią zabudowy od strony RSP „Promień” w   Ogrodzonej, do skrzyżowania z   drogą G000032, wzdłuż tej drogi, aż do granicy z   gm. Goleszów.  

1  

 

13.  

Granice okręgu określają linie: wzdłuż drogi gminnej G000050 (dawna droga krajowa DK1), wraz z   budynkami zlokalizowanymi po pn – zach. części tej drogi, granica z   sołectwem Łączka, granica z   sołectwem Gumna, granica z   gm. Cieszyn, granica z   gm. Goleszów  

1  

Gumna  

14.  

Sołectwo Gumna  

1  

Łączka  

15.  

Sołectwo Łączka  

1  

 

 

Razem  

15  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XX/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »