| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XX/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)– działając na wniosek Wójta, Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Dokonać podziału Gminy Dębowiec na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   1.   Numery oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Granice poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń w   Urzę-dzie Gminy i   poszczególnych sołectwach, publikacji w   czasopiśmie „Dębowieści” oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2.   Uchwała nr 295/XXX/06 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 20 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   liczby radnych wy-bieranych w   każdym okręgu wyborczym traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XX/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 

Sołectwo  

Nr okręgu wyborczego  

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu wyborczym  

Dębowiec  

1  

ulice: Leśna, Majowa, Sadowa i   Szkolna  

1  

2.  

ulice: Katowicka, Osiedlowa i   Polna  

1  

3.  

ulice: Herstówki, Łęgowa, Rolnicza, Rzeczna, Skoczowska Spółdzielcza, Stroma i   Wrzosowa.  

1  

4.  

ulice: Cieszyńska, Dębowa, Lipowa i   Słoneczna  

1  

5.  

ulice: Ogrodowa, Rajska, Spokojna i   Żniwna  

1  

Kostkowice  

6.  

Sołectwo Kostkowice  

1  

Simoradz  

7.  

Granice okręgu określają linie: granica z   Gminą Skoczów, droga dojazdowa do pól oznaczona, jako dr 1056, droga gminna G000005 wraz z   przylegającymi do drogi budynkami, droga dojazdowa do pól oznaczona jako pgr 285/1, zlokalizowana przy działce 20pb.  

1  

8.  

Granice okręgu określają linie: granica z   gm. Skoczów, droga gminna 686   601S od gm. Skoczów do skrzyżowania z   drogą gminną 686   603 S, droga gminna 686   603S - wraz z   budynkami zlokalizowanymi po wschodniej stronie jezdni, droga powiatowa 2616 S wraz z   budynkami zlokalizowanymi po północnej stronie jezdni, linia przebiegająca od kaplicy ewangelicko – augsburskiej do skrzyżowania dróg G000005 i   686   601 S.  

1  

9.  

Granice okręgu określają linie: granica z   gm. Skoczów, droga gminna 686   601S od gm. Skoczów do skrzyżowania z   drogą gminną 686   603 S, droga gminna 686   603S - wraz z   budynkami zlokalizowanymi po zachodniej stronie jezdni, droga powiatowa 2616 S wraz z   budynkami zlokalizowanymi po południowej stronie jezdni, droga dojazdowa do pól oznaczona, jako pgr 285/1, zlokalizowana przy działce 20pb. granica z   gm. Skoczów, granica z   sołectwem Iskrzyczyn, granica z   sołectwem Dębowiec.  

1  

Iskrzyczyn  

10.  

Granice okręgu określają linie: granica z   gm. Skoczów, granica z   sołectwem Simoradz, granica z   sołectwem Dębowiec, odcinek drogi powiatowej 2617 S (Dębowiec – Międzyświeć) od skrzyżowania z   drogą gminną G0000021, do skrzyżowania z   drogą gminną 686   201 S (Tarnawa), odcinek drogi gminnej 686   201 S (Tarnawa) do skrzyżowania z   drogą gminną 686   203 S (Piekielna), droga gminna 686   203 S (Piekielna) cała do skrzyżowania z   droga powiatową 2617 S (Dębowiec – Międzyświeć) i   dalej do granicy z   gm. Skoczów.  

1  

11.  

Granice okręgu określają linie: droga gminna 686   203 S („Piekielna”), granica z   gm. Skoczów, granica z   gm. Goleszów granica z   sołectwem Łączka, granica z   sołectwem Kostkowice, granica z   sołectwem Dębowiec, odcinek drogi powiatowej 2617 S od granicy z   sołectwem Dębowiec, do skrzyżowania z   drogą gminną 686   201 S (Tarnawa), odcinek drogi gminnej 686   201 S (Tarnawa) do skrzyżowania z   drogą gminną 686   203 S (Piekielna).  

1  

Ogrodzona  

12.  

Granice okręgu określają linie: granica z   sołectwem Łączka, droga gminna G000050 (dawna droga krajowa DK1) do skrzyżowania z   drogą powiatową 2614 S (Skoczów – Kisielów – Ogrodzona) i   wzdłuż tej drogi, za linią zabudowy od strony RSP „Promień” w   Ogrodzonej, do skrzyżowania z   drogą G000032, wzdłuż tej drogi, aż do granicy z   gm. Goleszów.  

1  

 

13.  

Granice okręgu określają linie: wzdłuż drogi gminnej G000050 (dawna droga krajowa DK1), wraz z   budynkami zlokalizowanymi po pn – zach. części tej drogi, granica z   sołectwem Łączka, granica z   sołectwem Gumna, granica z   gm. Cieszyn, granica z   gm. Goleszów  

1  

Gumna  

14.  

Sołectwo Gumna  

1  

Łączka  

15.  

Sołectwo Łączka  

1  

 

 

Razem  

15  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XX/2012
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »