| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/79/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i ds. Ekologii

Rada Gminy Jejkowice uchwala:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

2. Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 roku.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie. Dla kolejnych zmienionych opłat obowiązują terminy wskazane wyżej w ust.1.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jejkowice (np. przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub gotówką w kasie banku prowadzącego obsługę kasową Urzędu Gminy).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »