| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.53.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 1, art. 6c ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o   których mowa w   art. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Lyski  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Lyski.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.  

§   3.  

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »