| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 7 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13),  

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milówka, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milówka, poprzez wprowadzenie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Dariusz   Kocierz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/159/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 7 września 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MILÓWKA  

 

Lp.  

Miejscowość  

Nazwa ulicy  

Nazwa przystanku  

Opis  

1.  

Milówka  

Jana Kazimierza  

Milówka Kałuża  

Obustronny  

2.  

Milówka  

Plac Wolności  

Milówka Rynek  

Jednostronny (k. Żywiec)  

3.  

Milówka  

Jagiellońska  

Milówka Rynek  

Jednostronny (k. Rajcza)  

4.  

Milówka  

Jagiellońska  

Pod Snozą  

Obustronny  

5.  

Milówka  

Jagiellońska  

Milówka Górna  

Jednostronny (k. Żywiec)  

6.  

Milówka  

Jagiellońska  

Milówka Górna  

Jednostronny (k. Rajcza)  

7.  

Milówka  

Dworcowa  

Milówka Dworzec Kolejowy  

Obustronny (Pętla)  

8.  

Milówka  

Turystyczna  

Stara Szkoła  

Obustronny (Pętla)  

9.  

Milówka  

Grunwaldzka  

Milówka Skrzyżowanie  

Obustronny  

10.  

Milówka  

Grunwaldzka  

Milówka Grunwaldzka  

Jednostronny (k. Kamesznica)  

11.  

Milówka  

Grunwaldzka  

Milówka Grunwaldzka  

Jednostronny (k. Żywiec)  

12.  

Kamesznica  

Krzywa  

Kamesznica Skrzyżowanie  

Obustronny  

13.  

Kamesznica  

Parkowa  

Kamesznica Złatna 1  

Obustronny  

14.  

Kamesznica  

Parkowa  

Kamesznica Złatna Szkoła  

Obustronny  

15.  

Kamesznica  

Parkowa  

Kamesznica Złatna Pętla  

Obustronny  

16.  

Kamesznica  

Krzywa  

Kamesznica Leśniczówka  

Obustronny (Pętla)  

17.  

Kamesznica  

Górna  

Kamesznica UPT  

Obustronny  

18.  

Kamesznica  

Górna  

Kamesznica Wyciąg  

Obustronny  

19.  

Kamesznica  

Górna  

Kamesznica Sklep  

Obustronny  

20.  

Kamesznica  

Górna  

Kamesznica Szkoła  

Obustronny  

21.  

Kamesznica  

Koniakowska  

Kamesznica Kaplica  

Obustronny  

22.  

Kamesznica  

Koniakowska  

Kamesznica Pętla  

Obustronny (Pętla)  

23.  

Nieledwia  

Górska  

Nieledwia Cępiele  

Obustronny  

24.  

Nieledwia  

Górska  

Nieledwia Waligóry  

Obustronny  

25.  

Nieledwia  

Górska  

Nieledwia Szkoła  

Obustronny  

26.  

Nieledwia  

Górska  

Nieledwia Bandoły  

Obustronny  

27.  

Nieledwia  

Górska  

Nieledwia Pętla  

Obustronny (Pętla)  

28.  

Szare  

 

Szare 1  

Obustronny  

29.  

Szare  

 

Szare Szkoła  

Obustronny  

30.  

Szare  

 

Szare Remiza  

Obustronny  

31.  

Szare  

 

Szare Dzwon  

Obustronny  

32.  

Szare  

 

Szare Pętla  

Obustronny (Pętla)  

33.  

Szare  

 

Suche  

Obustronny  

34.  

Laliki  

 

Laliki Skrzyżowanie  

Obustronny  

35.  

Laliki  

 

Laliki Pochodzita  

Obustronny (Pętla)  

36.  

Laliki  

 

Laliki Szkoła  

Obustronny  

37.  

Laliki  

 

Laliki Piekło  

Obustronny  

38.  

Laliki  

 

Wołowiec  

Obustronny (Pętla)  

39.  

Laliki  

 

Na Doliny  

Obustronny (Pętla)  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/159/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 7 września 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH  

§ 1.  

1.1. Z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milówka mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający obsługiwane przystanki,  

2)   wydruk aktualnego wpisu z   CEIDG.  

3.   Wójt Gminy Milówka jest uprawniony i   zobowiązany do przyjmowania i   rozpatrywania w   kolejności zgłoszeń wniosków w   sprawie uzgodnienia warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

4.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Milówka jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Milówka w   drodze uchwały.  

5.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę Milówka w   cyklach półrocznych.  

6.   Wójt Gminy Milówka może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku:  

1)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

3)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

4)   zaprzestał prowadzenia działalności przewozowej,  

5)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

7.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy o   zmianie rozkładu jazdy, przystanków, z   których przewoźnik korzysta lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

§ 2.  

1. Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów.  

2.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

1)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

2)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

3.   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Milówka rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

4.   Do umieszczenia tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym zobowiązany jest przewoźnik.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »