| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/240/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Preczów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Nadać nazwę ulicy niepublicznym drogom wewnętrznym na terenie Gminy Psary, stanowiącym własność Skarbu Państwa, tj.  

1) nazwę: ul. Miodowa - drodze położonej w   obrębie działki oznaczonej numerem 401 k.m. 2   obręb Preczów, zgodnie z   załącznikiem graficznym Nr 1   do niniejszej uchwały,  

2) nazwę: ul. Skowronków - drodze położonej w   obrębie działki oznaczonej numerem 402 k.m. 2   obręb Preczów, zgodnie z   załącznikiem graficznym Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) podejmowanie uchwał w   sprawach nazw ulic i   placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w   rozumieniu ustawy z   21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości gminy i   stanowi jej obowiązek. Podjęcie przez radę gminy uchwały w   sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Starosta Będziński reprezentujący interesy Skarbu Państwa, jako podmiot figurujący w   ewidencji gruntów pismem WGN-I.673.20.2012 z   dnia 24 lipca 2012 r. wyraził zgodę na podjęcie przez radę gminy uchwały w   sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej nr nr 402 i   401 k.m. 2   obręb Preczów. Konieczność nadania nazwy ulicy ww. niepublicznym drogom wewnętrznym jest następstwem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w   którym zaprojektowano nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto nadanie nazw ww. drogom wewnętrznym pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości w   tym obszarze.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/240/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXI/240/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 30 sierpnia 2012r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/240/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XXI/240/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 30 sierpnia 2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »