| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 2 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na 2012 r. (Dot.: Uchwały na XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)  

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z   dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 1   niniejszej uchwały,  

2)   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków majątkowych zgodnie z   tabelą nr 2   niniejszej uchwały,  

3)   Wprowadza się zmiany w   planie dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   2012 r. zgodnie z   tabela nr 3   niniejszej uchwały,  

§ 2.  

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Dochody budżetu Gminy w   łącznej kwocie 33.574.789,26 zł z   tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 31.349.793,53 zł.  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 2.224.995,73 zł  

§ 3.  

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Wydatki budżetu gminy w   łącznej kwocie 34.857.859,18 zł. Z   tego:  

1.1. Wydatki bieżące w   kwocie 30.600.525,99 zł. , w   tym  

1) Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 22.473.223,15 zł W   tym na:  

a) Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 16.597.470,00 zł,  

b) Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 5.875.753,15 zł,  

2) Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1.084.442,00 zł  

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 5.021.464,00 zł.  

4) Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie – 1.211.185,84 zł  

5) Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w   roku budżetowym w   kwocie 328.211,00 zł  

6) Wydatki na obsługę długu w   kwocie 482.000,00 zł.  

2.2 Wydatki majątkowe w   kwocie 4.257.333,19 zł. W   tym na:  

1) Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 4.257.333,19 zł. w   tym na:  

a) programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t. w   kwocie 1.155.040,32 zł  

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia .  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/143/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 2 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1   Plan wydatków  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 2 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2   Plan wydatków majątkowych  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/143/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 2 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3   Plan dotacji udzielanych z   budżetu gminy w   2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »