| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/156/12 Rady Gminy Rajcza

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.) i   art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011r. Nr 5   poz.13),  

Rada Gminy Rajcza  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajcza na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały .  

§ 2.  

Określa się przystanki komunikacyjne , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajcza , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza .  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Dariusz   Płoskonka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/156/12
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 września 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA RAJCZA  

§ 1.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób , zwani dalej przewoźnikami .  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek , do którego należy dołączyć:  

a)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający obsługiwane przystanki ,  

b)   wydruk aktualnego wpisu z   CEIDG  

3.   Wójt Gminy Rajcza może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku:  

a)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy , co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

b)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób ,  

c)   zaprzestał prowadzenia działalności przewozowej,  

d)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

4.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy o   zmianie rozkładu jazdy, przystanków z   których przewoźnik korzysta lub zaprzestaniu działalności przewozowej  

§ 2.  

1.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania . Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów .  

2.   Do umieszczenia tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym zobowiązany jest przewoźnik.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/156/12
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajcza  

 

LP  

Nazwa miejscowości  

Nazwa przystanku  

1  

Rajcza  

Rajcza Dolna  

2  

Rajcza  

Rajcza Dworzec Kolejowy  

3  

Rajcza  

Rajcza Nickulina  

4  

Rajcza  

Rajcza Rynek  

5  

Rycerka Dolna  

Rycerka PKP  

6  

Rycerka Dolna  

Rycerka Leśniczówka  

7  

Rycerka Dolna  

Rycerka Dolna  

8  

Rycerka Górna  

Rycerka Słowiaki  

9  

Rycerka Górna  

Rycerka Kościół  

10  

Rycerka Górna  

Rycerka Suławy  

11  

Rycerka Górna  

Rycerka Szkoła  

12  

Rycerka Górna  

Rycerka u   Boćka  

13  

Rycerka Górna  

Rycerka Górna Majerze  

14  

Rycerka Górna  

Rycerka Górna  

15  

Rycerka Górna  

Rycerka Zagroda  

16  

Rycerka Górna  

Rycerka Kolonia  

17  

Rycerka Górna  

Rycerka Raztoki  

18  

Sól  

Sól-Ceglina  

19  

Sól  

Sól-Remiza  

20  

Sól  

Sól-Dzwonnica-Sklep  

21  

Sól  

Sól-Waliczki  

22  

Sól  

Sól-Brysie  

23  

Sól  

Sól-Pętla  

24  

Sól  

Sól-Słanice  

25  

Sól  

Sól-Bór  

26  

Sól-Kiczora  

Kiczora Szpaki  

27  

Sól-Kiczora  

Kiczora Redlina  

28  

Sól-Kiczora  

Kiczora Czarne  

29  

Sól-Kiczora  

Kiczora Gajówka  

30  

Zwardoń  

Zwardoń Centrum  

31  

Zwardoń  

Zwardoń Granica  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »