| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/156/12 Rady Gminy Rajcza

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.) i   art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011r. Nr 5   poz.13),  

Rada Gminy Rajcza  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajcza na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały .  

§ 2.  

Określa się przystanki komunikacyjne , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajcza , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza .  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Dariusz   Płoskonka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/156/12
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 września 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA RAJCZA  

§ 1.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób , zwani dalej przewoźnikami .  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek , do którego należy dołączyć:  

a)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający obsługiwane przystanki ,  

b)   wydruk aktualnego wpisu z   CEIDG  

3.   Wójt Gminy Rajcza może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku:  

a)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy , co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

b)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób ,  

c)   zaprzestał prowadzenia działalności przewozowej,  

d)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

4.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy o   zmianie rozkładu jazdy, przystanków z   których przewoźnik korzysta lub zaprzestaniu działalności przewozowej  

§ 2.  

1.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania . Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów .  

2.   Do umieszczenia tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym zobowiązany jest przewoźnik.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/156/12
Rady Gminy Rajcza
z dnia 12 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajcza  

 

LP  

Nazwa miejscowości  

Nazwa przystanku  

1  

Rajcza  

Rajcza Dolna  

2  

Rajcza  

Rajcza Dworzec Kolejowy  

3  

Rajcza  

Rajcza Nickulina  

4  

Rajcza  

Rajcza Rynek  

5  

Rycerka Dolna  

Rycerka PKP  

6  

Rycerka Dolna  

Rycerka Leśniczówka  

7  

Rycerka Dolna  

Rycerka Dolna  

8  

Rycerka Górna  

Rycerka Słowiaki  

9  

Rycerka Górna  

Rycerka Kościół  

10  

Rycerka Górna  

Rycerka Suławy  

11  

Rycerka Górna  

Rycerka Szkoła  

12  

Rycerka Górna  

Rycerka u   Boćka  

13  

Rycerka Górna  

Rycerka Górna Majerze  

14  

Rycerka Górna  

Rycerka Górna  

15  

Rycerka Górna  

Rycerka Zagroda  

16  

Rycerka Górna  

Rycerka Kolonia  

17  

Rycerka Górna  

Rycerka Raztoki  

18  

Sól  

Sól-Ceglina  

19  

Sól  

Sól-Remiza  

20  

Sól  

Sól-Dzwonnica-Sklep  

21  

Sól  

Sól-Waliczki  

22  

Sól  

Sól-Brysie  

23  

Sól  

Sól-Pętla  

24  

Sól  

Sól-Słanice  

25  

Sól  

Sól-Bór  

26  

Sól-Kiczora  

Kiczora Szpaki  

27  

Sól-Kiczora  

Kiczora Redlina  

28  

Sól-Kiczora  

Kiczora Czarne  

29  

Sól-Kiczora  

Kiczora Gajówka  

30  

Zwardoń  

Zwardoń Centrum  

31  

Zwardoń  

Zwardoń Granica  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »