| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed-I.031.12.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 18 września 2012r.

w sprawie objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Gminę Miasto Częstochowa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kłobuckiego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   2012 r. (Dz. U. Nr 288, poz. 1693), strony porozumienia ustalają, co następuje:  

§ 1.  

Powiat Kłobucki przekazuje, a   Prezydent Miasta Częstochowy obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i   młodzież z   autyzmem mieszkającą na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

§ 2.  

Z tytułu realizacji opieki wynikającej z   porozumienia Powiat Kłobucki przekaże w   roku 2012 dotację w   wysokości   107,25 zł   na jedno dziecko, co stanowi   70%   subwencji wynikającej z   algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (z uwzględnieniem wskaźnika korygującego   Di   dla powiatu m. Częstochowy) dla jednostek samorządu terytorialnego na pozaszkolne zadania oświatowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w   2012 r. (   Waga P 40=0,03   ).  

§ 3.  

Należność określoną w   § 2   Powiat Kłobucki przekaże w   terminie do 30 listopada 2012 r. po uzgodnieniu liczby dzieci i   młodzieży objętych opieką w   2012 roku na konto:   Urząd Miasta Częstochowy-Gmina ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005   .  

§ 4.  

Powiatowi Kłobuckiemu jako organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania ww. dotacji.  

§ 5.  

Porozumienie obejmuje okres od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

§ 6.  

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§ 7.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§ 8.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 9.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z   których dwa egzemplarze pozostają w   aktach strony przyjmującej, a   dwa egzemplarze w   aktach strony powierzającej.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:

Naczelnik Wydziału Edukacji  


Ryszard   Stefaniak

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  


Maciej   Biernacki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »