| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed-I.031.12.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 18 września 2012r.

w sprawie objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Gminę Miasto Częstochowa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kłobuckiego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   2012 r. (Dz. U. Nr 288, poz. 1693), strony porozumienia ustalają, co następuje:  

§ 1.  

Powiat Kłobucki przekazuje, a   Prezydent Miasta Częstochowy obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i   młodzież z   autyzmem mieszkającą na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

§ 2.  

Z tytułu realizacji opieki wynikającej z   porozumienia Powiat Kłobucki przekaże w   roku 2012 dotację w   wysokości   107,25 zł   na jedno dziecko, co stanowi   70%   subwencji wynikającej z   algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (z uwzględnieniem wskaźnika korygującego   Di   dla powiatu m. Częstochowy) dla jednostek samorządu terytorialnego na pozaszkolne zadania oświatowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w   2012 r. (   Waga P 40=0,03   ).  

§ 3.  

Należność określoną w   § 2   Powiat Kłobucki przekaże w   terminie do 30 listopada 2012 r. po uzgodnieniu liczby dzieci i   młodzieży objętych opieką w   2012 roku na konto:   Urząd Miasta Częstochowy-Gmina ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005   .  

§ 4.  

Powiatowi Kłobuckiemu jako organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania ww. dotacji.  

§ 5.  

Porozumienie obejmuje okres od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

§ 6.  

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§ 7.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§ 8.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 9.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z   których dwa egzemplarze pozostają w   aktach strony przyjmującej, a   dwa egzemplarze w   aktach strony powierzającej.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:

Naczelnik Wydziału Edukacji  


Ryszard   Stefaniak

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  


Maciej   Biernacki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »