| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/288/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorzadzie gminnym (t.j. Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na   wniosek Prezydenta Miasta,  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Racibórz na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.  

§   2.   Numery okręgów ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul.   Stefana Batorego 6   oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) rada miasta na wniosek prezydenta dokonuje podziału miasta na okręgi wyborcze ustalając ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu. Projekt podziału przygotowany został zgodnie z   zasadami zawartymi w   w/w ustawie z   zachowaniem jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej poprzez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miasta Racibórz.  

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) ustalając podział miasta na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców danego miasta ujętych w   stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym rada miasta dokonuje podziału miasta na okręgi wyborcze.  


Załącznik do Uchwały Nr XX/288/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Miasta Racibórz na okręgi wyborcze  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »