| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/288/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorzadzie gminnym (t.j. Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – na   wniosek Prezydenta Miasta,  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Racibórz na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.  

§   2.   Numery okręgów ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul.   Stefana Batorego 6   oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) rada miasta na wniosek prezydenta dokonuje podziału miasta na okręgi wyborcze ustalając ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu. Projekt podziału przygotowany został zgodnie z   zasadami zawartymi w   w/w ustawie z   zachowaniem jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej poprzez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miasta Racibórz.  

Zgodnie z   ustawą z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) ustalając podział miasta na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców danego miasta ujętych w   stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym rada miasta dokonuje podziału miasta na okręgi wyborcze.  


Załącznik do Uchwały Nr XX/288/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Miasta Racibórz na okręgi wyborcze  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »