| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 289/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedźno w okręgu wyborczym nr 2 i nr 7

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 i   z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i     art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889 ), w   związku z   uchwałą Nr 184/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z   dnia 20 września 2012r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Bednarskiego oraz uchwałą Nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z   dnia 20 września 2012 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Woźniaka zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Dariusza Bednarskiego  zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Miedźno w   czteromandatowym okręgu wyborczym nr 2.  

§   2.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Mariana Woźniaka zostaną przeprowadzone  wybory uzupełniające do Rady Gminy Miedźno w   jednomandatowym okręgu wyborczym nr 7.  

§   3.   W każdym z   okręgów, o   których mowa w     § 1   i   § 2,  będzie wybierany 1   radny.  

§   4.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 16 grudnia 2012 r.  

§   5.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   6.     Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 289/12  
Wojewody Śląskiego  
z dnia 10 października 2012   r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  
do wyborów uzupełniających   do Rady Gminy Miedźno w   okręgu wyborczym nr 2   i nr 7  

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)    

Treść czynności    

1    

2    

do   13.10.2012   r.    

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  Miedźno w   okręgu wyborczym nr 2   i nr 7,    

do   27.10.2012   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   granicach i   numerach okręgów wyborczych oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Miedźnie,    
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w   okręgu nr 2   i nr 7,    
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Miedźnie,    

do   01.11.2011   r.    

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w   Miedźnie,    

do   16.11.2012   r. (do godziny 24 00 )    

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Miedźnie list kandydatów na radnych w   okręgu wyborczym nr 2   i nr 7,    

do   23.11.2012   r.    

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2     w Ostrowach nad Okszą i   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5   we Władysławowie,    

do   25.11.2012   r.    

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia, informacji o   numerze i   granicach obwodów głosowania oraz o   wyznaczonych siedzibach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   i nr 5,    

do   26.11.2012   r.    

- nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Miedźnie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na   radnych,    

do   01.12.2012   r.    

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Miedźnie zawierającego numery list i   dane o   kandydatach na radnych zrejestrowanych w   okręgu wyborczym nr 2   i nr 7   ,    

do   02.12.2012   r.    

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Miedźnie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Ostrowach nad Okszą i   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5   we Władysławowie,    

do   02.12.2012   r.    

- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 2   i nr 7   w Urzędzie Gminy w   Miedźnie,  

do   06.12.2012   r.    

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,    
 

14.12.2012   r. o   godz.24 00

- zakończenie kampanii wyborczej,    
 

15.12.2012   r.    

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Ostrowach nad Okszą i   Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5   we Władysławowie spisów wyborców,    

16.12.2012   r.   w godz.8:00–22:00    

- głosowanie  
 

*) Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »