| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 291/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), w   związku z   uchwałą Nr XXII/141/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z   dnia 2   października 2012 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 6.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 16 grudnia 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik   do Zarządzenia Nr 291/12    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 10   października 2012 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej 1)  

Treść czynności  

do 17 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w   okręgu wyborczym nr 6  

do 27 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, informacji o   okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w   okręgu wyborczym nr 6  

do 29 października 2012 r.  

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu  

do 1   listopada 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu  

do 16 listopada 2012 r.  
do godz. 24 00
 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym nr 6, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  

do 23 listopada 2012 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku  

do 25 listopada 2012 r.  

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Radziechowach-Wieprzu numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 6  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, informacji o   numerach i   granicach obwodu głosowania nr 7   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku  

do 1   grudnia 2012 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 2   grudnia 2012 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Radziechowach-Wieprzu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku  

- sporządzenie spisów wyborców w   Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz  

do 6   grudnia 2012 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

14 grudnia 2012 r.  
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

15 grudnia 2012 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku spisów wyborców  

16 grudnia 2012 r.  
godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »