| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 291/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w okręgu wyborczym nr 6

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), w   związku z   uchwałą Nr XXII/141/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z   dnia 2   października 2012 r. w   sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w   dwumandatowym okręgu wyborczym nr 6.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 16 grudnia 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik   do Zarządzenia Nr 291/12    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 10   października 2012 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej 1)  

Treść czynności  

do 17 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w   okręgu wyborczym nr 6  

do 27 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, informacji o   okręgu wyborczym nr 6, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w   okręgu wyborczym nr 6  

do 29 października 2012 r.  

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu  

do 1   listopada 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu  

do 16 listopada 2012 r.  
do godz. 24 00
 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu list kandydatów na radnego wybieranego w   okręgu wyborczym nr 6, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  

do 23 listopada 2012 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku  

do 25 listopada 2012 r.  

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Radziechowach-Wieprzu numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 6  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, informacji o   numerach i   granicach obwodu głosowania nr 7   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku  

do 1   grudnia 2012 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Radziechowach-Wieprzu o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 2   grudnia 2012 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Radziechowach-Wieprzu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku  

- sporządzenie spisów wyborców w   Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz  

do 6   grudnia 2012 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

14 grudnia 2012 r.  
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

15 grudnia 2012 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Brzuśniku spisów wyborców  

16 grudnia 2012 r.  
godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »