| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 292/12 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), w   związku z   uchwałą Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 25 września 2012 r. w   sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:  

§   1.   W związku z   wygaśnięciem mandatu radnego Pana Marka Duraja zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Węgierska Górka w   czteromandatowym okręgu wyborczym nr 4.  

§   2.   W okręgu, o   którym mowa w   § 1, będzie wybierany 1   radny.  

§   3.   Wybory zostaną przeprowadzone w   dniu 16 grudnia 2012 r.  

§   4.   Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z   Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   5.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 292/12    
Wojewody Śląskiego    
z dnia 10 października 2012 r.  
 

KALENDARZ WYBORCZY  

 

Termin wykonania  
czynności wyborczej 1)  

Treść czynności  

do 17 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości i   ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w   sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka w   okręgu wyborczym nr 4  

do 27 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Węgierska Górka, informacji o   okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i   liczbie radnych wybieranych w   okręgu wyborczym oraz o   wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w   Węgierskiej Górce dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka  

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   utworzeniu komitetu wyborczego oraz o   zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego do Rady Gminy Węgierska Górka w   okręgu wyborczym nr 4  

do 29 października 2012 r.  

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w   Węgierskiej Górce  

do 1   listopada 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w   Węgierskiej Górce  

do 16 listopada 2012 r.  
do godz. 24 00
 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w   Węgierskiej Górce list kandydatów na radnego wybieranych w   okręgu wyborczym nr 4, w   wyborach uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka  

do 23 listopada 2012 r.  

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Cięcinie i   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8   w Cięcinie  

do 25 listopada 2012 r.  

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Węgierskiej Górce numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w   okręgu wyborczym nr 4  

- podanie do publicznej wiadomości, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Węgierska Górka, informacji o   numerach i   granicach obwodów głosowania nr 7   i nr 8   oraz o   wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Cięcinie i   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8   w Cięcinie  

do 1   grudnia 2012 r.  

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w   Węgierskiej Górce o   zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o   kandydatach umieszczone w   zgłoszeniach list wraz z   ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w   organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z   nimi  

do 2   grudnia 2012 r.  

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w   Węgierskiej Górce Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Cięcinie i   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8   w Cięcinie  

- sporządzenie spisów wyborców w   Urzędzie Gminy w   Węgierskiej Górce  

do 6   grudnia 2012 r.  

- składanie wniosków o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

do 11 grudnia 2012 r.  

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych, z   obwodu głosowania nr 8, o   dopisanie ich do spisu w   obwodzie głosowania nr 7, na obszarze Gminy Węgierska Górka  

14 grudnia 2012 r.  
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej  
 

15 grudnia 2012 r.  

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7   w Cięcinie i   Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8   w Cięcinie spisów wyborców  

16 grudnia 2012 r.  
godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 205 ust. 2   ustawy z   dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (Dz. U. z   2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z   2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »