| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DBB-880-18/12 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 8 października 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i   art. 27, w   związku z   art. 1   ust. 2, ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z   późn. zm. 1)   ) oraz art. 40a § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm. 2)   ), po rozpoznaniu wniosku Mieszkańców Gminy Jeleśnia, z   dnia 18 września 2012 r., o   przeprowadzenie referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji, postanawia się, co następuje:  

§   1.   1.   Przeprowadza się referendum gminne w   sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji.  

2.   Datę referendum, o   którym mowa w   ust. 1, wyznacza się na niedzielę 25 listopada   2012 r.  

§   2.   Dni, w   których upływają terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum gminnego określa kalendarz czynności, stanowiący załącznik nr 1   do postanowienia.  

§   3.   1.   Karta do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji:  

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 80 g/m 2 , koloru różowego;  

2)   jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;  

3)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2   do postanowienia.  

§   4.   1.   Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w   alfabecie Braille’a w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji:  

1)   wykonana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 250 g/m 2 , koloru białego;  

2)   sporządzana jest w   formacie A5, ponadto u   góry oraz z   prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o   szerokości 40 mm;  

3)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg;  

4)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a   po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i   „NIE”, a   z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a, określa załącznik nr 3   do postanowienia.  

§   5.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w   formie obwieszczenia na terenie Gminy Jeleśnia.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Bielsku-Białej  


Elżbieta   Libera-Niesporek

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1475, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 134, poz. 777 i   Nr 147, poz. 881.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 849, 951.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DBB-880-18/12    
Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej    
z dnia 8   października 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  
związanych z   przeprowadzeniem referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji  

 

Termin wykonania  
czynności referendalnej 1)  

Treść czynności referendalnej  

do 15 października 2012 r.  

- ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie Gminy Jeleśnia postanowienia Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Wójta Gminy Jeleśnia przed upływem kadencji  

do 26 października 2012 r.  

- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, w   formie obwieszczenia Wójta Gminy Jeleśnia informacji o   siedzibie Gminnej Komisji do Spraw Referendum w   Jeleśni,  
- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Jeleśnia o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz o   siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w   Jeleśni oraz obwodowych komisji do spraw referendum  

do 31 października 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej Gminnej Komisji do Spraw Referendum w   Jeleśni  

do 5   listopada 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Gminy w   Jeleśni spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie, Wójtowi Gminy Jeleśnia, przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w   alfabecie Braille’a  

do 11 listopada 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Jeleśnia, przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum, zamiaru głosowania, w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum, przy użyciu nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w   alfabecie Braille’a  

do 15 listopada 2012 r.  

- składanie wniosków do Wójta Gminy Jeleśnia o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

23 listopada 2012 r.  
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii referendalnej  
 

24 listopada 2012 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum  

25 listopada 2012 r.  
godz. 7 00 - 21 00

- głosowanie  

 

 

 

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.), w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

 


Załącznik Nr 2   do Postanowienia Nr DBB-880-18/12    
Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej    
z dnia 8   października 2012 r.  
 

WZÓR, TREŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE KARTY DO GŁOSOWANIA W   REFERENDUM GMINNYM  
W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY JELEŚNIA  
PRZED UPŁYWEM KADENCJI  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Postanowienia Nr DBB-880-18/12    
Komisarza Wyborczego w   Bielsku-Białej    
z dnia 8   października 2012 r.  
 

WZÓR, TREŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W   ALFABECIE BRAILLE’A W   REFERENDUM GMINNYM  
W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY JELEŚNIA  
PRZED UPŁYWEM KADENCJI  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »