| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/198/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego

Na podstawie art.18 ust.1 i   ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   ust. 2   pkt.4, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami); art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 r. Nr 5poz.13),  

Rada Gminy w   Ornontowicach  
uchwala  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Ornontowice na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym regulaminie, stanowiącym załącznik numer 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik numer 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/198/12    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice  

§   1.   Warunkiem korzystania z   przystanków komunikacyjnych przez operatorów i   przewoźników jest:  

1.   pisemne uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych z   ich właścicielem lub  

zarządzającym,  

2.   uiszczanie opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, w   przypadku obowiązywania Uchwały Rady Gminy Ornontowice o   opłatach za korzystanie z   przystanków.  

§   2.   Przystanki komunikacyjne będą udostępniane operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i   czasy odjazdów z   poszczególnych przystanków.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

1)   z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać operatorzy i   przewoźnicy w   celu wykonywania przewozu;  

2)   operatorzy i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy;  

3)   operatorzy i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystankukomunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego;  

4)   korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w   sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego, a   także poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

5)   informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator w   miejscu do tego przeznaczonym.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr   XXI/198/12  
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych w   Gminie Ornontowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice  

 

L.p.  

Nazwa przystanku  

Nazwa ulicy  

Opis  

1.    


Granica    
 

Zwycięstwa    

jednostronny    

2.    


Myto    
 

Zwycięstwa    

dwustronny    

3.    

Chudowska    

Chudowska    

dwustronny    

4.    


Cicha    
 

Zwycięstwa    

dwustronny    

5.    


Urząd Gminy    
 

Zwycięstwa    

jednostronny    

6.    


Centrum    
 

Zwycięstwa    

jednostronny    

7.    


Kopalnia Budryk    
 

Zamkowa    

dwustronny    

8.    


Leśna    
 

Zamkowa    

dwustronny    

9.    


Żabik    
 

Żabik    

jednostronny    

10.    


Zespół Szkół    
 

Orzeska    

dwustronny    

11.    


Ogródki Działkowe    
 

Orzeska    

dwustronny    

12.    


Górka    
 

Orzeska    

dwustronny    

13.    


Bujakowska    
 

Bujakowska    

dwustronny    

14.    


Szkoła    
 

Dworcowa    

dwustronny    

15.    


Polna    
 

Dworcowa    

dwustronny    

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »