| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/2012 Rada Gminy Miedźna

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 18 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami  

Rada Gminy Miedźna uchwala  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Miedźna następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży i   poza miejscem sprzedaży:  

1.   punkty sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w   odległości mniejszej niż 50 m od:  

a)   placówek oświatowo-wychowawczych;  

b)   obiektów kultu religijnego;  

c)   obiektów administracji publicznej;  

e)   obiektów służby zdrowia.  

2.   Pomiaru odległości dokonuje się:  

-   najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych określonych w   pkt.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXVI/288/2001 Rady Gminy w   Miedźnej z   dnia 29 maja 2001r. w   sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży tych napojów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna  


mgr inż.   Stanisław   Karbowy

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Katarzyna Kulig-Moskwa – Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Od ponad 10 trener biznesu, wykładowca i promotor na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jako trener biznesu zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla kadry kierowniczej. W swojej pracy stosuje praktyczne podejście oraz wykorzystuje aktywne i kreatywne formy pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »