| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.199.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r., Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   W załączniku Nr 1   do Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2009 r. w   sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Ślaska do kategorii dróg gminnych wraz z   ustaleniem ich przebiegu, dokonać zmiany w   pozycji 249, polegającej na zmianie nazwy części drogi publicznej kategorii gminnej Nr 175 028 S dotychczasowej ulicy Grzybowej, na odcinku od skrzyżowania z   ulicą Grzybową do posesji Nr 98a, nadając jej nazwę ulicy Sudeckiej. Opis pozycji 249 pokazano w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   W załączniku Nr 1   do Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2009 r. w   sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Ślaska do kategorii dróg gminnych wraz z   ustaleniem ich przebiegu, dokonać zmiany w   pozycji 316, polegającej na ustaleniu nowego przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, nadając jej brzmienie jak w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr PR.0007.199.2012    
Rady Miasta Ruda Śląska    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH KATEGORII GMINNEJ NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA (dot. pozycji Nr 249, 316 Załącznika Nr 1   do uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2009 r.)  

 

L.p.  

Nr drogi  

Ulica  

Opis przebiegu drogi  

 

Uwagi  

początek  

koniec  

249  

175028S  

Grzybowa  

# z   ul. Józefa Piłsudskiego - DP 8403 S  

brama posesji Nr 41  

Zaliczona Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej, dr. Nr 1419172  

Sudecka  

# z   ul. Grzybową  

brama posesji Nr 98a  

316  

176004S  

Konstantego Damrota  

# z   ul. Jadwigi Markowej  

południowa granica działki o   Nr 832/132  

Zaliczona Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej, dr. Nr 1419235  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »