| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.199.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r., Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.)  

na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   W załączniku Nr 1   do Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2009 r. w   sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Ślaska do kategorii dróg gminnych wraz z   ustaleniem ich przebiegu, dokonać zmiany w   pozycji 249, polegającej na zmianie nazwy części drogi publicznej kategorii gminnej Nr 175 028 S dotychczasowej ulicy Grzybowej, na odcinku od skrzyżowania z   ulicą Grzybową do posesji Nr 98a, nadając jej nazwę ulicy Sudeckiej. Opis pozycji 249 pokazano w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   W załączniku Nr 1   do Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2009 r. w   sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Ślaska do kategorii dróg gminnych wraz z   ustaleniem ich przebiegu, dokonać zmiany w   pozycji 316, polegającej na ustaleniu nowego przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, nadając jej brzmienie jak w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr PR.0007.199.2012    
Rady Miasta Ruda Śląska    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH KATEGORII GMINNEJ NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA (dot. pozycji Nr 249, 316 Załącznika Nr 1   do uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2009 r.)  

 

L.p.  

Nr drogi  

Ulica  

Opis przebiegu drogi  

 

Uwagi  

początek  

koniec  

249  

175028S  

Grzybowa  

# z   ul. Józefa Piłsudskiego - DP 8403 S  

brama posesji Nr 41  

Zaliczona Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej, dr. Nr 1419172  

Sudecka  

# z   ul. Grzybową  

brama posesji Nr 98a  

316  

176004S  

Konstantego Damrota  

# z   ul. Jadwigi Markowej  

południowa granica działki o   Nr 832/132  

Zaliczona Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej, dr. Nr 1419235  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »