| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 426/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 419 § 2   i 4   oraz art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 roku, Nr 21, poz.112 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 roku, Nr 21, poz.113 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowiec Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Dla wyboru Rady Miejskiej w   Sosnowcu dokonuje się podziału miasta Sosnowiec na 5   okręgów wyborczych, ustalając ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych w   sposób określony w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Mapę Sosnowca z   zaznaczonymi granicami okręgów wyborczych zawiera załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   3.   Na ustalenia Rady Miejskiej w   Sosnowcu w   sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Katowicach, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   4.   Traci moc Uchwała nr 871/XLVII/02 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 27 czerwca 2002 roku w   sprawie ustalenia granic i   numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowiec.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej sosnowieckiego urzędu oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   budynkach Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu, wchodzi w   życie z   dniem 1   listopada 2012 roku i   ma zastosowanie od kadencji następującej po kadencji, w   czasie której weszła w   życie.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 426/XXVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Sosnowcu    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  

 

Nr okręgu wyborczego  

Granice okręgu wyborczego  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu wyborczym  

1  

2  

3  

I  

Milowice, Pogoń -   to obszar   :  
od północy wzdłuż granicy administracyjnej miasta Sosnowiec z   miastami Czeladź i   Będzin,  
od wschodu wzdłuż koryta rzeki Czarna Przemsza do ul. 3   Maja i   dalej wzdłuż ul. 3   Maja do ul. Stefana Żeromskiego,  
od południa wzdłuż toru kolejowego, ul. ks. Włodzimierza Sedlaka i   ul. Wiązowej do drogi krajowej S86 i   dalej wzdłuż drogi krajowej S86 do granicy administracyjnej z   miastem Katowice,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Katowice  

5  

II  

Śródmieście, Stary Sosnowiec -   to obszar   :  
od północy wzdłuż drogi krajowej S86 do ul. Wiązowej i   dalej wzdłuż ul. Wiązowej, ul. ks. Włodzimierza Sedlaka i   toru kolejowego do ul. Stefana Żeromskiego i   dalej wzdłuż ul. 3   Maja,  
od wschodu wzdłuż ul. Zamkowej i   ul. Legionów do ul. Wawel i   dalej wzdłuż ul. Wawel do ul. Gabriela Narutowicza, a   następnie wzdłuż ul. Gabriela Narutowicza i   ul. Stanisława Mikołajczyka do wiaduktu nad torem kolejowym,  
od południa od wiaduktu kolejowego wzdłuż toru do koryta Czarnej Przemszy i   dalej wzdłuż koryta Czarnej Przemszy do granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice i   Katowice  

7  

III  

Środula, Sielec, Dębowa Góra, Ludmiła, Dańdówka, cz. Klimontowa -   to obszar   :  
od północy wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Będzin i   dalej wzdłuż ul. Sokolskiej do drogi krajowej 94,  
od wschodu wzdłuż drogi krajowej 94 do wiaduktu z   ul. 3   Maja i   dalej do ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego, a   następnie wzdłuż ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego do ul. Stefana Kisielewskiego i   dalej wzdłuż ul. Stefana Kisielewskiego do ul. Braci Mieroszewskich, następnie wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich do ul. 11 Listopada i   dalej wzdłuż ulicy 11 Listopada do ul. Kornela Makuszyńskiego, następnie wzdłuż ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich i   ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego do Obwodnicy Wschodniej S1, E75 i   dalej w   kierunku południowo – zachodnim wzdłuż Obwodnicy Wschodniej do torów kolejowych,  
od południa wzdłuż torów kolejowych następnie w   kierunku południowo – zachodnim przecinając ul. Romualda Traugutta do ul. Jodłowej i   dalej przecinając ul. Kalinową w   kierunku cmentarza komunalnego przy ul. Wojska Polskiego, a   następnie linią prostą, w   kierunku południowo – zachodnim, przecinając ulice Jamesa Watta i   Stanisława Mikołajczyka omijając od północy Ośrodek Rekreacyjny „Rybaczówka”, aż do granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice do rzeki Czarna Przemsza, a   następnie wzdłuż koryta Czarnej Przemszy do toru kolejowego, potem wzdłuż toru kolejowego do wiaduktu kolejowego i   w kierunku północnym wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka i   ul. Gabriela Narutowicza do ul. Wawel, dalej wzdłuż ul. Wawel do ul. Legionów, a   następnie w   kierunku północnym wzdłuż ul. Zamkowej do ul. 3   Maja i   dalej do koryta Czarnej Przemszy, następnie wzdłuż koryta rzeki do granicy administracyjnej z   miastem Będzin  

5  

IV  

Zagórze, cz. Klimontowa -   to obszar   :  
od północy wzdłuż granic administracyjnych z   miastami Będzin i   Dąbrowa Górnicza,  
od wschodu wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1, E75 do ul. Teofila Lenartowicza i   dalej linią prostą w   kierunku zachodnim do al. Ignacego Paderewskiego, a   następnie w   kierunku południowym wzdłuż al. Ignacego Paderewskiego, al. Wolności, Batalionów Chłopskich do ul. Kornela Makuszyńskiego,  
od południa wzdłuż ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. 11 Listopada,  
od zachodu w   kierunku północnym wzdłuż ulic: 11 Listopada, Stefana Kisielewskiego, gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego do ul. 3   Maja, a   następnie wzdłuż ul. 3   Maja do drogi krajowej 94 i   wzdłuż drogi krajowej 94 i   ul. Sokolskiej do granicy administracyjnej z   miastem Będzin  

6  

V  

Porąbka, Kazimierz, Ostrowy Górnicze, Cieśle, Maczki, Juliusz, Bór, Jęzor, Niwka, Modrzejów, cz. Klimontowa -   to obszar:  
od północy wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Dąbrowa Górnicza,  
od wschodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Sławków,  
od południa wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Jaworzno,  
od zachodu wzdłuż granicy administracyjnej z   miastem Mysłowice i   od granicy miasta, linią prostą w   kierunku północno – wschodnim, omijając od północy Ośrodek Rekreacyjny „Rybaczówka”, przecinając ulice Stanisława Mikołajczyka i   Jamesa Watta do ul. Wojska Polskiego, następnie w   kierunku północno - wschodnim przecinając ul. Kalinową do ul. Jodłowej, a   następnie przecinają ul. Romualda Traugutta do torów i   dalej wzdłuż torów kolejowych do Obwodnicy Wschodniej S1, E75, a   następnie wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1, E75 do ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego i   dalej ulicami Józefa Ignacego Kraszewskiego, al. Wolności i   al. Ignacego Paderewskiego do ul. Teofila Lenartowicza, następnie w   kierunku wschodnim wzdłuż ul. Teofila Lenartowicza do Obwodnicy Wschodniej S1, E75 i   wzdłuż obwodnicy do granicy administracyjnej z   miastem Dąbrowa Górnicza  

5  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 426/XXVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Sosnowcu    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »