| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   i art. 18 ust.2 pkt 9   lit. „d” i   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i   art. 264 ust.4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i   Rozwoju Gminy.  

Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  

§   1.   W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XII/65/2011 z   dnia 28.12. 2011r. w   sprawie budżetu na 2012r. dokonać następujących zmian:  

1.   Zmniejszyć plan rozchodów budżetu Gminy Bojszowy o   kwotę 395 zł §992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów, a   uzyskane środki przeznaczyć na zwiększenie wydatków budżetu Gminy Bojszowy.  

2.   Zmienić plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z   zał. nr 1  

3.   Zmienić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z   zał. nr 2  

4.   Zwiększyć plan kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy Bojszowy w   2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

5.   Zwiększyć plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatków nimi sfinansowanych na 2012r. zgodnie z   zał. nr 4.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/97/2012    
Rady Gminy Bojszowy    
z dnia 10 września 2012 r.  
 

Dochody w   zł.  

Dochody w   zł.  

 

Dz.  

Rozdz.  

Wyszczególnienie  

Kwota  

 

 

 

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

 

 

 

 

 

756  

 

Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i   od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z   ich poborem  

 

132   738,00  

 

 

Dochody ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

dochody bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

- subwencje  

 

132   738,00  

 

 

 

 

 

758  

 

Różne rozliczenia  

132   738,00  

 

 

 

Dochody ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

dochody bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

- subwencje  

132   738,00  

 

 

 

 

 

 

852  

 

Pomoc społeczna  

3 000,00  

 

 

 

Dochody ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

dochody bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

Inne dochody  

3   000,00  

 

 

 

 

Razem zwiększenie/zmniejszenie dochodów  

135   738,00  

132   738,00  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/97/2012    
Rady Gminy Bojszowy    
z dnia 10 września 2012 r.  
 

Wydatki w   zł.  

 

Dz.  

Rozdz.  

Wyszczególnienie  

Kwota  

 

 

 

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

010  

 

Rolnictwo i   łowiectwo  

25   100,00  

 

 

 

 

 

 

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

25   100,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki majątkowe:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

25   100,00  

 

 

 

 

 

 

600  

 

Transport i   łączność  

 

458   372,00  

 

 

 

 

 

 

60016  

Drogi publiczne gminne  

 

458   372,00  

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki majątkowe:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

 

458   372,00  

 

 

 

 

 

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

109   272,00  

 

 

 

 

 

 

 

70005  

Gospodarka gruntami i   mieszkaniami  

109   272,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wynagrodzenia  

4   000,00  

 

 

 

wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

100   000,00  

 

 

 

- wydatki majątkowe  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

5   272,00  

 

 

 

 

 

 

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

260   000,00  

260   000,00  

 

 

 

 

 

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

260   000,00  

260   000,00  

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki majątkowe:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

 

260   000,00  

 

 

dotacje  

260   000,00  

 

 

 

 

 

 

757  

 

Obsługa długu publicznego  

154   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

75702  

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  

154   000,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

obsługa długu  

154   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

801  

 

Oświata i   wychowanie  

137   595,00  

7   200,00  

 

 

 

 

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

55   395,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wynagrodzenia  

55   395,00  

 

 

 

 

 

 

 

80104  

Przedszkola  

75   000,00  

7   200,00  

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wynagrodzenia  

75   000,00  

 

 

 

- dotacje  

 

7   200,00  

 

 

 

 

 

 

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

7   200,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

- wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

7   200,00  

 

 

 

 

 

 

852  

 

Pomoc społeczna  

3   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85201  

Placówki opiekuńczo-wychowawcze  

3   000,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

3   000,00  

 

 

 

 

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

40   000,00  

 

 

 

 

 

 

 

90015  

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

40   000,00  

 

 

 

Wydatki ogółem:  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

 

 

wydatki bieżące:  

 

 

 

 

z tego:  

 

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych  

 

 

 

 

w tym:  

 

 

wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

40   000,00  

 

 

 

 

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków  

728   967,00  

725   572,00  

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/97/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 10 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z   BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W   2012 ROKU  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVII/97/2012    
Rady Gminy Bojszowy    
z dnia 10 września 2012 r.  
 

Zestawienie dochodów własnych  
jednostek budżetowych i   wydatków  
nimi sfinansowanych w   2012r.  

 

Dz  

Rozdz  

Wyszczególnienie  

Kwota zwiększenia w   zł.  

Dochody w   zł.  

Wydatki w   zł.  

801  

80101  

Szkoły podstawowe  

30   000,00  

30   000,00  

Razem zwiększenie dochodów/wydatków  

30   000,00  

30   000,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »