| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/247/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału obszaru gminy Pawłowice na sektory odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6d ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala  

§   1.   W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustanawia się podział obszaru gminy Pawłowice na następujące sektory:  

1.   Sektor I   obejmuje obszar sołectw: Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Golasowice oraz ul. Wspólna i   ul. Rolników w   sołectwie Pawłowice.  

2.   Sektor II obejmuje obszar sołectw: Pawłowice oraz ul. Krucza w   Pniówku na odcinku od ul. Polnej do KWK „Pniówek” z   wyłączeniem ul. Wspólnej i   ul. Rolników w   sołectwie Pawłowice.  

3.   Sektor IIIobejmuje obszar sołectw: Warszowice, Krzyżowice, Pniówek z   wyłączeniem ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do KWK „Pniówek”.  

§   2.   Przebieg granic sektorów w   formie graficznej stanowi Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/247/2012    
Rady Gminy Pawłowice    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Przebieg granic sektorów w   formie graficznej  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »