| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.188.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami).  

Na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2010 roku dokonać zmiany:  

1.   § 5   ust. 1   i ust. 2   poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  

§   5.   1.   Udzielanie ulg w   spłacie należności następuje jednorazowo, za wyjątkiem należności czynszowych i   należności za media z   lokali mieszkalnych.  

2.   Niedopuszczalne jest wystąpienie z   ponownym wnioskiem o   przyznanie ulgi w   przedmiocie tej samej należności przez tego samego dłużnika – wniosek taki będzie z   urzędu odrzucony, za wyjątkiem należności czynszowych i   należności za media z   lokali mieszkalnych. .

2.   § 7   ust. 2   poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  

§   7.   2.   Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Ograniczenie to nie dotyczy należności czynszowych i   należności za media z   lokali mieszkalnych. .

§   2.   W pozostałym zakresie Uchwała Nr 1166/LXIX/2010Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2010 roku pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »