| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.188.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami).  

Na wniosek Prezydenta Miasta  
Rada Miasta uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2010 roku dokonać zmiany:  

1.   § 5   ust. 1   i ust. 2   poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  

§   5.   1.   Udzielanie ulg w   spłacie należności następuje jednorazowo, za wyjątkiem należności czynszowych i   należności za media z   lokali mieszkalnych.  

2.   Niedopuszczalne jest wystąpienie z   ponownym wnioskiem o   przyznanie ulgi w   przedmiocie tej samej należności przez tego samego dłużnika – wniosek taki będzie z   urzędu odrzucony, za wyjątkiem należności czynszowych i   należności za media z   lokali mieszkalnych. .

2.   § 7   ust. 2   poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  

§   7.   2.   Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Ograniczenie to nie dotyczy należności czynszowych i   należności za media z   lokali mieszkalnych. .

§   2.   W pozostałym zakresie Uchwała Nr 1166/LXIX/2010Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 30.09.2010 roku pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »