| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie częściowej zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich uchwalonego Uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 częściowo zmienionego Uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r

w sprawie częściowej zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich uchwalonego Uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15 grudnia 2011 częściowo zmienionego Uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) oraz Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich nadanego uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15.12.2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 18.01.2012 r. poz. 286) zmienionego uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012r. w   sprawie: zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 06.06.2012 r. poz. 2318), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§   1  

Dokonać w   Statucie Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich, stanowiącym załącznik do uchwały nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15.12.2011r., zmienionym uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012r. w   sprawie: zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich następujących zmian:  

1.   W § 17 pkt. 1   Statutu wykreśla się lit. e)  

2.   W § 17 pkt. 2   Statutu w   lit. d) średnik zastępuje przecinkiem i   dodaje lit. e) i   f) w   brzmieniu: „e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego, f) regulaminu organizacyjnego;”  

3.   W § 25 pkt. 1   Statutu wykreśla się lit. ł) apteka, m) centralna sterylizatornia, n) prosektorium oraz dodaje się lit. ł), m), n), o) w   brzmieniu: „ł) sala porodowa, m) apteka, n) centralna sterylizatornia, o) prosektorium”  

4.   § 25 pkt. 2, ppkt 2.1., lit. e) Statutu otrzymuje brzmienie: „e) poradnia otorynolaryngologiczna”  

5.   Uchyla się załącznik nr 1   do Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich i   wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 261/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały nr 261 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 30 sierpnia 2012r  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »