| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia warunków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Siemianowice Śląskie

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.  

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemianowice Śląskie zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik Nr 1   do uchwały.  

§   2.  

Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemianowice Śląskie zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  270/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków na terenie Gminy Siemianowice Śląskie  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 270/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 27 września 2012r.  

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemianowice Śląskie  

1)   Przystanki komunikacyjne przeznaczone są wyłącznie do obsługi komunikacji miejskiej, z   wyjątkiem stanowisk wyznaczonych do obsługi krajowych linii komunikacyjnych oraz stanowisk do obsługi przewoźników posiadających zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych w   międzynarodowym transporcie drogowym osób.  

2)   Wymaganego przepisami ustawy o   transporcie drogowym uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych dokonuje się w   formie pisemnej z   Gminą Siemianowice Śląskie, na czas nie dłuższy niż 5   lat. W   przypadku zaprzestania realizacji zadania przewozowego przed upływem terminu ważności uzgodnienia, ulega ono rozwiązaniu.  

3)   Podczas obsługi przystanków komunikacyjnych środek transportu powinien podjechać możliwie najbliżej krawędzi przystanku w   celu ułatwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania z   pojazdu.  

4)   Na przystankach komunikacyjnych wyposażonych w   zatoki przystankowe przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania środka transportu na początku zatoki, a   na przystankach bez zatok w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanków dla innych użytkowników.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »