| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 495/2012 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   imieniu którego działają:  

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński  

Członek Zarządu - Stanisław Pięta  

zwanym w   treści porozumienia "Powiatem",  

a  

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Bestwina - Artura Beniowskiego  

zwaną w   treści porozumienia "Gminą"  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i ust. 5   oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 19 ust. 2   pkt 3   i 4, ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/26/206/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 29 sierpnia 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i   Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Bestwina z   dnia 13 września 2012 r. w   sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   W związku z   koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bestwina, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a   Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie:  

1)   budowy chodnika dla pieszych w   Bestwinie przy ul. Krakowskiej w   ciągu drogi powiatowej nr S 4444 Czechowice-Dziedzice - Bestwina – Jawiszowice/ na odcinku od przystanku autobusowego Magówka do skrzyżowania z   ul. Pod Magówką,  

2)   budowy chodnika dla pieszych w   Bestwinie przy ul. Kościelnej w   ciągu drogi powiatowej nr S 4467 Bestwinka – Bestwina/ na odcinku od budynku nr 16 do nowego odcinka chodnika – dojazd do posesji nr 28,  

3)   budowy chodnika dla pieszych w   Bestwince i   Bestwinie przy ul. Wincentego Witosa w   ciągu drogi powiatowej nr S 4403 Kaniów – Bestwina/ na odcinku od budynku nr 14 w   Bestwince do skrzyżowania z   ul. Młyńską w   Bestwinie.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1   sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w   latach 2012 - 2014.  

§   2.   1.   Realizacja zadań określonych w   § 1   nastąpi zgodnie z   przepisami prawa, a   w szczególności Prawa Budowlanego.  

2.   Gmina z   tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i   osób trzecich.  

§   3.   1.   Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w   odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.  

2.   Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Bielsku-Białej.  

§   4.   Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.   1.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Za czynności związane z   publikacją porozumienia odpowiedzialny jest Powiat Bielski.  

§   6.   Porozumienie zawarto w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Wicestarosta  


Grzegorz   Szetyński


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Wójt  


Artur   Beniowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »