| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2012 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 27 września 2012r.

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 14/2011 zawartego w dniu 6 czerwca 2011 roku w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

pomiędzy:  

Gminą ANDRYCHÓW z   siedzibą w   Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15,  

reprezentowaną przez  

Burmistrza Andrychowa Pana Tomasza Żaka,  

zwaną dalej   ,,Zleceniodawcą",  

a  

Gminą BIELSKO-BIAŁA z   siedzibą w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,  

reprezentowaną przez  

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana   Waldemara Jędrusińskiego  

zwaną dalej ,,   Zleceniobiorcą",  

został sporządzony Aneks następującej treści:  

§   1.   1.   Na realizację zadania w   roku 2012, tytułem rozliczenia za okres od 01.01.2012r.  
do 30.06.2012r.,   Zleceniodawca   przekaże   Zleceniobiorcy   dotację w   wysokości 17.400,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych), w   terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszego Aneksu, według kalkulacji: 100,00 zł za każdą osobę z   terenu Gminy Andrychów doprowadzoną do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w   Bielsku-Białej, wobec której   Zleceniobiorca   zrealizował zadanie, o   którym mowa w   § 1   i § 2   Porozumienia, o   którym mowa powyżej.  

2.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1, przekazana będzie na konto   Zleceniobiorcy:   Gmina Bielsko–Biała–Urząd Miejski w   Bielsku–Białej, Plac Ratuszowy 1,   43–300 Bielsko–Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko–Biała   ul. Ks. Stojałowskiego 23, nr 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.  

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia, o   którym mowa powyżej, pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.  


§   5.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym właściwym dla   Zleceniodawcy.  

 

 

Zleceniodawca  


 


Burmistrz Andrychowa  


Tomasz   Żak

Zleceniobiorca  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej  


Waldemar   Jędrusiński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »