| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/521/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity   tekst: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art.   59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 24 lutego 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o   charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg dokonuje się następujących zmian:  

1)   w § 6   ust. 1   dodaje się pkt 6   w następującym brzmieniu:  

6)   umorzenie wierzytelności jest uzasadnione koniecznością uniknięcia uszczuplenia mienia miasta. ;

2)   w § 6   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Umorzenie wierzytelności na podstawie przesłanek określonych w   § 6   ust. 1   pkt 1-5 następuje z   inicjatywy wierzyciela lub na wniosek dłużnika, natomiast na podstawie przesłanki wskazanej w   § 6   ust. 1   pkt 6   wyłącznie na wniosek dłużnika. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/521/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 14 września 2012 r.

Zmiana uchwały w   sprawie określenia zasad i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o   charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, ma na celu doprecyzowanie zakresu przesłanek upoważniających prezydenta miasta do umorzenia należności i   jednoczesne objęcie nim wszystkich przypadków, w   których niemożność ich umorzenia powoduje powstanie zobowiązań po stronie miasta uszczuplających jego mienie.  

Uszczuplenie, o   którym mowa, musi mieć charakter obiektywny, tzn. że nie wynika z   kosztów dochodzenia należności, który jest obowiązkiem jednostki lecz uszczuplenie jest bezpośrednim skutkiem zapłaty należności podlegającej ewentualnemu umorzeniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »