| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/521/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity   tekst: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art.   59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 67 ust. 4   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) oraz w   związku z   wyznaczeniem przez Prezesa Rady Ministrów z   dniem 28   czerwca 2012 r. pełniącej funkcje organów Miasta Bytom  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr LVIII/835/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 24 lutego 2010 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o   charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg dokonuje się następujących zmian:  

1)   w § 6   ust. 1   dodaje się pkt 6   w następującym brzmieniu:  

6)   umorzenie wierzytelności jest uzasadnione koniecznością uniknięcia uszczuplenia mienia miasta. ;

2)   w § 6   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Umorzenie wierzytelności na podstawie przesłanek określonych w   § 6   ust. 1   pkt 1-5 następuje z   inicjatywy wierzyciela lub na wniosek dłużnika, natomiast na podstawie przesłanki wskazanej w   § 6   ust. 1   pkt 6   wyłącznie na wniosek dłużnika. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/521/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 14 września 2012 r.

Zmiana uchwały w   sprawie określenia zasad i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o   charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, ma na celu doprecyzowanie zakresu przesłanek upoważniających prezydenta miasta do umorzenia należności i   jednoczesne objęcie nim wszystkich przypadków, w   których niemożność ich umorzenia powoduje powstanie zobowiązań po stronie miasta uszczuplających jego mienie.  

Uszczuplenie, o   którym mowa, musi mieć charakter obiektywny, tzn. że nie wynika z   kosztów dochodzenia należności, który jest obowiązkiem jednostki lecz uszczuplenie jest bezpośrednim skutkiem zapłaty należności podlegającej ewentualnemu umorzeniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »