| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/281/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze

Na podstawie art.18 ust.2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art.419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z   późn. zm.) oraz art.13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 z   późn.zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze  

Rada Miejska Orzesze uchwala  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Orzesze na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miejskiego Orzesze oraz zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVI/281/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

Numery okręgów, ich granice oraz liczba radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych utworzonych w   Mieście Orzesze  

 

Numer  
okręgu  

Granice okręgu  

Liczba  
radnych  
wybieranych  
w okręgu  

1.  

Ulice: Chopina, Kwiatowa, Mikołowska 2-49, 51-109 nieparzyste, Waryńskiego, Wiosny Ludów od 20 do końca  

1  

2.  

Ulice: Generała Ziętka, Gliwicka 2A-19, Jaśkowicka 1-36, Pawlicy, Podgórska 1A-8A, Powstańców 1-18, Rybnicka 1A-14, Szafrańca, Traugutta  

1  

3.  

Ulice: Brzechwy, Bzów, Dąbrowskiego, Fitelberga, Kolorowa, Kominiarska, Ligonia, Lompy, Łukasiewicza, Mała, Miarki, Mielęckiego, Międzydomowa, Moniuszki, Ogródki, Prosta, Pszczela, Reymonta, Rybnicka 15-126C, 128, Stalmacha, Trójkątna, Tuwima, Wieniawskiego, Żeromskiego, Żorska 1-57  

1  

4.  

Ulice: Bukowina od 3-31nieparzyste, Dolna, Gliwicka 1   A, Górna, Jasna, Kopernika, Matejki, Prusa, Rynek, Sobieskiego, Śniadeckiego, Środkowa, Świętego Wawrzyńca 1-22, Wiosny Ludów 1-19B  

1  

5.  

Ulice: Bukowina 10-30 parzyste, od 33 do końca, J. Piłsudskiego, J. Poniatowskiego, J. Wybickiego, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Kościuszki, Kraszewskiego, Mickiewicza, Na Górce, Parkowa, Partyzantów, Plebiscytowa, P. Czajkowskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Staszica, Świętego Wawrzyńca od 27 do końca, Żwirki i   Wigury.  

1  

6.  

Ulice: Dworcowa, Gliwicka od 22 do końca, Grzegorczyka, Leśna, Miła, Pocztowa, Radosna, Skośna, Słoneczna, Szklarska, Szymały, Ulbrycha, Zwycięstwa.  

1  

7.  

Ulice: 1   Maja, 22 lipca, Armii Ludowej, Budowlanych, Cynkowa, Drzymały, Fabryczna, Korczaka, Krótka, Poprzeczna, Słowiańska.  

1  

8.  

Ulice: Bieni, Brzozowa, Jaśkowicka od 37 do końca, Kolejowa, Marksa, Ogrodowa, Podgórska od 9   do końca, Powstańców od 18A do końca, Rajcy, Rolnicza, Stuska, Wolności, Zielona.  

1  

9.  

Ulice: Centralna 126-239, Damrota, Dojazdowa, Gajowa, Gawroniec, Gołębia, Górnicza, Jagodowa, Katowicka, Kilińskiego, Krzywa, Laurowa, Łąkowa 1-50, Mleczna, Myśliwska, Oliwna, Różana, Rycerska, Stanisława Hadyny, Tulipanów, Uczniowska, Wojska Polskiego, Wspólna, Zamkowa, Zbożowa.  

1  

10.  

Ulice: Bolesława Chrobrego, Drukarska 1-7, Lipowiec, Magnoliowa. Majakowskiego, Majowa, Makowa, Malownicza, Malwowa, Masztowa, Mieszka I, Migdałowa, Miodowa, Modra, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Motyla, Stara.  

1  

11.  

Ulice: Asnyka, Bł. ks. J. Popiełuszki, Centralna 50A, Cmentarna, Czarnieckiego, Długa, Długosza, Jesionki, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Ładna, Modrzańska, Norwida, Orzeszkowej, Palowicka, Piaskowa, Piastowska, Pisarka, Publiczna, Rolna, Spacerowa, Stawowa, Stefana Batorego, Suszecka, Towarowa, Urocza, W. Łokietka, Żorska od 212 do końca.  

1  

12.  

Ulice: 3   Maja, Bażantów, Czyżyków, Dębowa, Drozdów, Graniczna, Kawika, Konopnickiej, Krasickiego, Krucza, Nowa, Polna, Rybnicka 127-133A nieparzyste, od 134 do końca, Sawickiej, Skłodowskiej, Skowronków, Słowackiego, Słowików Szczygłów, Szkolna, Ściegiennego, Wiejska, Wyzwolenia.  

1  

13.  

Ulice: 1000 Lecia, Borowa, Cegielniana, Centralna od 252 do końca, Cieszyńska, Drukarska od 11 do końca, Gronie, Jarzębinowa, Jesienna, Kasztanowa, Ks. Franciszka Blachnickiego, Łączna, Łąkowa od 76 do końca, Mikołowska 50-78 parzyste, od 113 do końca, Odrodzenia, Pasieki, Pszczyńska, Reja, Rodzinna, Spokojna, Stara Szklarnia, Świętojańska, Tyska, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze.  

1  

14.  

Ulice: A. Fredry, A. Morsztyna, Bliska, Boczna, Broniewskiego, Bukowa, Chabrów, Cicha, Dobra, Irysów, Jaworowa, Jeziorska, J. Lechonia, Kościelna, K. K. Baczyńskiego, Lipowa, Morcinka, Pod Lasem, Przyjaźni, P. Skargi. S. Lema, W. Gombrowicza, Zawadzka, Żorska 62-195.  

1  

15.  

Ulice: Akacjowa, Borówkowa, Cyprysowa, Gostyńska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klubowa, Kobiórska, Kopaniny, Leśny Potok, Malinowa, Pogodna, Poziomkowa, Sadowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wierzbowa, Zgońska, Źródlana, Żurawinowa.  

1  

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   przepisem art. 419 § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu ustala na wniosek burmistrza, rada gminy.  

              Projekt podziału miasta Orzesze na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z   zasadami zawartymi w/w ustawie a   obowiązek jego opracowania wynika wprost z   treści art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz.   113 ze zm.).  

              Przedstawiony projekt podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze diametralnie różni się od dotychczas obowiązującego podziału na 10 okręgów wyborczych, ponieważ zgodnie z   brzmieniem art. 418 § 1   Kodeksu wyborczego w   każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyborów rady w   gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1   radnego. Z   uwagi na dyspozycje w/w przepisu należało dokonać podziału Miasta Orzesze na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

              Proponowany podział miasta na okręgi wyborcze został dokonany według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę wybieranych radnych. Uzyskana w   ten sposób liczba mandatów dla każdego okręgu wyborczego po   zaokrągleniu zawsze wynosi 1.  

Powyższe obliczenia charakteryzuje tabela:  

 

Nr  
okręgu      

Liczba  
mieszkańców  

Mandaty        

Mandaty  
zaokrąglenie  

Mieszkańców na mandat  

Proponowane mandaty  

1  

1168  

0.9056  

1  

1168  

1  

2  

1110  

0.8606  

1  

1110  

1  

3  

1207  

0.9359  

1  

1207  

1  

4  

1022  

0.7924  

1  

1022  

1  

5  

1114  

0.8637  

1  

1114  

1  

6  

1139  

0.8831  

1  

1139  

1  

7  

1328  

1.0297  

1  

1328  

1  

8  

1204  

0.9335  

1  

1204  

1  

9  

1866  

1.4468  

1  

1866  

1  

10  

881  

0.6831  

1  

881  

1  

11  

1461  

1.1328  

1  

1461  

1  

12  

1801  

1.3964  

1  

1801  

1  

13  

1876  

1.4546  

1  

1876  

1  

14  

1131  

0.8769  

1  

1131  

1  

15  

1037  

0.804  

1  

1037  

1  

Razem:  

19345  

Razem:  

15  

Razem:  

15  


Obliczono na podstawie poniższych założeń:  

 


Liczba mieszkańców   :  
 


  19345    


Norma przedstawicielska  


  1289.66    

Miasto  
Orzesze  


Liczba mandatów  
 


15  


Max w   okręgu  


1934  


Liczba mieszkańców  
poza okręgami  
 0  


Min. w   okręgu  


645  


Obliczenia na podstawie danych z   dnia:  
 


2012.06.30  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »