| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 04/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 28 września 2012r.

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 września 2010 r

zawarty pomiędzy:  

Gminą Zawiercie, 42-400 Zawiercie, Leśna 2   reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Macha  

a  

Gminą Siewierz, 42-470 Siewierz, Żwirki i   Wigury 16 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i   Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siewierz – Pani Agnieszki Zarychta  

a  

Gminą Poręba, 42-480 Poręba, Dworcowa 1   reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Poręby – Marka Śliwę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poręba – Pani Katarzyny Fabjańskiej  

o następującej treści :  

§   1.   Paragraf 5   ust. 2,3,4,i 5   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

„2. W   roku 2012 ustala się roczny plan wozokilometrów dla Gminy Poręba wynoszący 233.015wz km.  

3. Wysokość dotacji Gminy Poręba przekazanej Gminie Zawiercie za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi 615.159,60 zł (słownie : sześćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i   zostanie przekazana na rachunek bankowy nr 62 1240 2975 1111 0010 4312 6342.  

4. W   roku 2012 ustala się roczny plan wozokilometrów dla Gminy Siewierz wynoszący 50.140 wz km.  

5. Wysokość dotacji Gminy Siewierz przekazanej Gminie Zawiercie za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi 132.369,60 zł (słownie : słownie sto trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i   zostanie przekzana na rachunek bankowy nr 62 1240 2975 1111 0010 4312 6342.”  

§   2.   Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 01 października 2012 r.  

§   4.   Aneks niniejszy sporządzono w   6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   egzemplarze dla każdej ze stron.  

 

 

 

W porozumieniu:
Burmistrz Miasta i   Gminy Siewierz  


Zdzisław   Banaś


Skarbnik Gminy Siewierz  


Agnieszka   Zarychta

W porozumieniu:
Burmistrz Miasta Poręby  


Marek   Śliwa


Skarbnik Miasta Poręba  


Katarzyna   Fabjańska

W porozumieniu:
Prezydent Miasta Zawiercie  


Ryszard   Mach

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »