| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 16 października 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15 części zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

zawarty w   Częstochowie pomiędzy:  

 

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:  

Przemysława Koperskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy  

a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez:  

Andrzeja Kwapisza - Starostę Częstochowskiego  

Henryka Kasiurę - Członka Zarządu  

o następujacej treści:  

§   1.   Strony wprowadzają zmianę treści załącznika nr 1   do porozumienia, który otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do aneksu nr 8.  

§   2.   Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks zostanie opublikowany w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron a   piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

Starosta Częstochowski  


Andrzej   Kwapisz


Członek Zarządu  


Henryk   Kasiura

 


Załącznik do Aneksu Nr 8
Prezydenta Miasta Częstochowy i Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 16 października 2012 r.

Załącznik nr 1   do porozumienia z   2 kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Miastem Częstochowa a   Powiatem Częstochowskim  

 

Lp.  

Zadania  

Plan wg Uchwały Nr XVI/125/2012 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 20 września 2012r.  

1.  

Środki finansowe na zadania z   zakresu rehabilitacji zawodowej  

130.000  

1.1  

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i   nie pozostających w   zatrudnieniu art.11  

9.280  

1.2  

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działaności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12 a  

52.600  

1.3  

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art.13  

1.620  

1.4  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń w   związku z   przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art.26  

0  

1.5  

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w   pracy art.26 d  

0  

1.6  

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art.26 e  

66.500  

1.7  

finansowanie kosztów szkolenia i   przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art.40  

0  

1.8  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art.41  

0  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »