| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego

z dnia 19 października 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 19 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Chorzów prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 roku o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami).   Wojewoda Śląski     Zygmunt Łukaszczyk   oraz   Gmina Chorzów   reprezentowana przez Prezydenta Miasta Chorzów –   Andrzeja Kotalę   zmieniają Porozumienie, o   którym mowa powyżej, w   następujący sposób:  

§   1.   1.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 2a w   brzmieniu:  

2a.   Uzgadnianie projektów decyzji o   warunkach zabudowy i   decyzji o   lokalizacji inwestycji celu publicznego w   odniesieniu do obszarów i   obiektów ujętych w   gminnej ewidencji zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 53 ust. 4   pkt 2   i art. 64 ust. 1), .

2.   W § 1   Porozumienia ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Przedstawianie, w   formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z   zabytku, jego zabezpieczenia i   wykonania prac konserwatorskich, a   także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w   prowadzone w   tym zabytku w   stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z   wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 27), .

3.   W § 1   Porozumienia ust. 6   otrzymuje brzmienie:  

6.   Udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i   robót budowlanych (z wyłączeniem robót rozbiórkowych) w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 1), .

4.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7a w   brzmieniu:  

7a.   Udzielanie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w   otoczeniu zabytku w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 2), .

5.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7b w   brzmieniu:  

7b.   Udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z   tego zabytku w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 9), .

6.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7c w   brzmieniu:  

7c.   Udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 11), .

7.   W § 1   Porozumienia ust. 8   otrzymuje brzmienie:  

8.   Wydawanie decyzji o   wstrzymaniu prac i   innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w   sposób odbiegający od zakresu i   warunków określonych w   pozwoleniach wydawanych na podstawie §1 ust. 6, 7, 7a, 7b niniejszego porozumienia, w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 43), .

8.   W § 1   Porozumienia ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

10.   Wydawanie decyzji w   związku z   pozwoleniami wydawanymi na podstawie § 1   ust. 6, 7, 7a, 7b, 7c niniejszego porozumienia oraz w   wypadku prac i   innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia, w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 45). .

§   2.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW  


Andrzej   Kotala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »