| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Chorzów; Wojewody Śląskiego

z dnia 19 października 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 19 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Chorzów prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 roku o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i   art. 96 ust. 2   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 roku o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami).   Wojewoda Śląski     Zygmunt Łukaszczyk   oraz   Gmina Chorzów   reprezentowana przez Prezydenta Miasta Chorzów –   Andrzeja Kotalę   zmieniają Porozumienie, o   którym mowa powyżej, w   następujący sposób:  

§   1.   1.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 2a w   brzmieniu:  

2a.   Uzgadnianie projektów decyzji o   warunkach zabudowy i   decyzji o   lokalizacji inwestycji celu publicznego w   odniesieniu do obszarów i   obiektów ujętych w   gminnej ewidencji zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 53 ust. 4   pkt 2   i art. 64 ust. 1), .

2.   W § 1   Porozumienia ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Przedstawianie, w   formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z   zabytku, jego zabezpieczenia i   wykonania prac konserwatorskich, a   także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w   prowadzone w   tym zabytku w   stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z   wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 27), .

3.   W § 1   Porozumienia ust. 6   otrzymuje brzmienie:  

6.   Udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i   robót budowlanych (z wyłączeniem robót rozbiórkowych) w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 1), .

4.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7a w   brzmieniu:  

7a.   Udzielanie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w   otoczeniu zabytku w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 2), .

5.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7b w   brzmieniu:  

7b.   Udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z   tego zabytku w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 9), .

6.   W § 1   Porozumienia dodaje się ust. 7c w   brzmieniu:  

7c.   Udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1   pkt 11), .

7.   W § 1   Porozumienia ust. 8   otrzymuje brzmienie:  

8.   Wydawanie decyzji o   wstrzymaniu prac i   innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w   sposób odbiegający od zakresu i   warunków określonych w   pozwoleniach wydawanych na podstawie §1 ust. 6, 7, 7a, 7b niniejszego porozumienia, w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 43), .

8.   W § 1   Porozumienia ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

10.   Wydawanie decyzji w   związku z   pozwoleniami wydawanymi na podstawie § 1   ust. 6, 7, 7a, 7b, 7c niniejszego porozumienia oraz w   wypadku prac i   innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia, w   odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z   wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej i   stanowisk archeologicznych (art. 45). .

§   2.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI  


Zygmunt   Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW  


Andrzej   Kotala

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »