| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 57/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art.40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j.   Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art.68 ust.1, 1a, 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)   Rada Gminy Goleszów uchwala co   następuje:  

§   1.   Określa się wysokość stawek procentowych bonifikat, przy sprzedaży w   trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów:  

1)   50% - jeżeli nieruchomość sprzedawana jest osobom fizycznym i   prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z   działalnością zarobkową, a   także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego,  

2)   40% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,  

3)   40% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na rzecz kościołów i   związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z   państwem, na cele działalności sakralnej,  

4)   50% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobie, o   której mowa w   art. 37 ust. 2   pkt 6   ustawy z   dnia 21   sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami, z   zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe,  

5)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców:  

a)   bonifikata podstawowa:  

-   60% jeżeli lokal jest sprzedawany za jednorazową odpłatnością,  

-   40% jeżeli lokal jest sprzedawany w   systemie ratalnym,  

b)   bonifikaty dodatkowe:  

-   10% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, nie mniej niż dwóch, znajdujących się w   budynku,  

-   1% za każde pełne 3   lata najmu, na podstawie umowy na czas nie określony, nie więcej niż 15%; do okresu trwania najmu wlicza się czas trwania najmu poprzednio wynajmowanego lokalu mieszkalnego, jeżeli nie było przerwy pomiędzy zawieranymi umowami.  

§   2.   Bonifikaty, o   których mowa w   §1 pkt 5, mogą zostać udzielone, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:  

1)   najemca nie posiada zaległości z   tytułu czynszu i   opłat dodatkowych i   przynajmniej przez 1   rok opłaca czynsz bez opóźnień w   terminie wynikającym z   umowy najmu,  

2)   umowa została zawarta na czas nie określony,  

3)   najemca nie korzystał z   pomocy Gminy w   formie umorzenia należności, chyba, że zwróci kwotę umorzenia wraz z   odsetkami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Kazimierz   Wisełka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »