| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) działając na wniosek Wójta Gminy Gorzyce, uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Gorzyce na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku - Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w   sołectwach oraz Urzędzie Gminy w   Gorzycach.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2.   Uchwała Nr XXXVII/338/10 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 11 lutego 2010 r. w   sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu, traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/186/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Liczba mieszkańców w   Gminie Gorzyce:   20.325  

Liczba mandatów:   21  

Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi:   967,8571 osób   (20.325:21= 967,8571)  

 

Numer okręgu wyborczego  
 

Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okręgu  

1  

Sołectwo Bełsznica   - ulice:  
Czyżowicka, Krótka, Leśna, Polna, Poprzeczna, Raciborska, Skotnica, Stawowa, Wałowa, Wiejska  
 

1  

2  

Sołectwo Bluszczów - ulice:  
Dworcowa, Jana, Kamieńska, Krzywa, Młyńska, Nowa, Piaskowa, Podgórze, Powstańców, Raciborska, Sosnowa, Szkolna, Środkowa, Wiejska  

1  

3  

część Sołectwa Czyżowice - ulice:  
Bełsznicka, Nowa, Rogowska  

1  

4  

część Sołectwa Czyżowice - ulice:  
Stawiska, Wiejska, Wodzisławska  

1  

5  

część Sołectwa Czyżowice - ulice:  
Gorzycka, Polna, Środkowa  

1  

6  

część Sołectwa Czyżowice - ulice:  
Dworcowa, Graniczna, Parkowa, Strażacka  

1  

7  

część Sołectwa Gorzyce - ulice:  
część ul. Adama Mickiewicza (zgodnie z   granicami sołectwa), Akacjowa, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Jesionowa, Juliusza Słowackiego, Kasztanowa, Klonowa, Olchowa, Piaskowa, część ul. Raciborskiej (zgodnie z   granicami sołectwa), część ul. Rybnickiej (zgodnie z   granicami sołectwa), Wierzbowa, Wiśniowa, część ul. Wyzwolenia  

1  

8  

część Sołectwa Gorzyce - ulice:  
Bogumińska, Kościelna, Kozielska, Mikołaja Kopernika, Kopiec, Ogrodowa, Orzechowa, Stawowa, Strażacka, Strzelnicza, Teodora Walenty, Wiejska, Zielona  

1  

9  

Sołectwo Osiny - ulice:  
Gorzyce   - 7   Kwietnia, Generała Sikorskiego, Kolejowa, Łąkowa, część ul. Raciborskiej (zgodnie z   granicami sołectwa),   część ul. Poprzecznej (zgodnie z   granicami sołectwa)  
Czyżowice   - Osińska  
część Sołectwa Gorzyce - ulice:  
Zamkowa, część ul. Poprzecznej (zgodnie z   granicami sołectwa)  
 

1  

10  

część Sołectwa Gorzyczki - ulice:  
część ul. Kopalnianej (zgodnie z   granicami sołectwa), Kopiec, Krótka, Łączna, Nowa, Orzechowa, Polna, Raciborska, część ul. Spacerowej (zgodnie z   granicami sołectwa), Strzelnicza, Wilkowiec  
 

1  

11  

Sołectwo Uchylsko - ulice:  
Wiejska, Zielona  
część Sołectwa Gorzyczki - ulice:  
Wiejska, Zielona  

1  

12  

Sołectwo Kolonia Fryderyk   - ulice:  
Gorzyce   - część ul. Adama Mickiewicza (zgodnie z   granicami sołectwa), Polna, część ul. Rybnickiej (zgodnie z   granicami sołectwa), Średnia, część ul. Wyzwolenia,  
Gorzyczki   - część ul. Kopalnianej, Kwiatowa, Leśna, część ul. Spacerowej (zgodnie z   granicami sołectwa), Zdrojowa  

 

1  

13  

część Sołectwa Olza - ulice:  
Bogumińska od skrzyżowania z   ul. Dworcową do końca, Dworcowa od nr 1   do skrzyżowania z   ul. Bogumińską,  
Grobla, Kościelna, Słoneczna, Stawowa, Szkolna, Wałowa, Wiejska, Wierzbowa, Zwycięstwa  

1  

14  

Sołectwo Odra - ulice:  
Główna, Krótka, Nowa, Polna, Rogowska  
część Sołectwa Olza - ulice:  
Bogumińska od nr 1   do skrzyżowania z   ul. Dworcową, Dworcowa od skrzyżowania z   ul. Bogumińską do końca, Kolejowa, Nowa, Polna, Poprzeczna  

1  

15  

część Sołectwa Rogów - ulice:  
Czyżowicka, Dębowa, Polna, Poprzeczna, Wyzwolenia  

1  

16  

część Sołectwa Rogów - ulice:  
Krótka, Krzywa, Powstańców, Raciborska od skrzyżowania z   ul. Czyżowicką do końca, Rogowiec, Sportowa, Wytrzęsów  

1  

17  

część Sołectwa Rogów - ulice:  
Klonowa, Leśna, Lipowa, Palarni, Parkowa, Raciborska od nr 1   do skrzyżowania z   ul. Czyżowicką, Szkolna, Wiejska, Wodzisławska, Wrzosowa  

1  

18  

część Sołectwa Turza ŚL. - ulice:  
27 Marca, Graniczna od nr 1   do nr 15, Mszańska, Polna, Wodzisławska od nr 16 do końca  

1  

19  

część Sołectwa Turza ŚL - ulice:  
Graniczna od nr 16 do końca, Kościuszki, Leśna, Wodzisławska od nr 1   do nr 15, Zwycięstwa  

1  

20  

część Sołectwa Turza ŚL. - ulice:  
Bogumińska, Dalków, Kolejowa, Rzeczna, Wojciecha Korfantego  

1  

21  

część sołectwa Turza ŚL. - ulice:  
Ligonia, Powstańców, Tysiąclecia, Wspólna  

1  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »