| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.51.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 j.t. z   późn. zm./ art 19 ustawy z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U. z   2006 r. nr 123, poz. 858 j.t. z   późn. zm./ oraz art 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych /Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 j.t. z   późn. zm./.  

Rada Gminy Lyski  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1)   Regulamin dostarczania wody i   odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lyski.  

2)   Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Lyski nr XIX/8/2004 z   dnia 03 luty 2004 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i   odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.51.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

regulamin  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »