| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.51.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 j.t. z   późn. zm./ art 19 ustawy z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U. z   2006 r. nr 123, poz. 858 j.t. z   późn. zm./ oraz art 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych /Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 j.t. z   późn. zm./.  

Rada Gminy Lyski  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1)   Regulamin dostarczania wody i   odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lyski.  

2)   Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Lyski nr XIX/8/2004 z   dnia 03 luty 2004 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i   odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.51.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

regulamin  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »