| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/217/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego  
i o   wolontariacie (Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),    

Rada Miasta Radzionków, uchwala co następuje:  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XXII/198/2012 Rady Miasta Radzionków z   dnia 28 czerwca 2012 r. w   sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie w   rozdziale 1   dodaje się §  5   w   brzmieniu:  

"W podmiocie leczniczym wyodrębnia się przedsiębiorstwo w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 8   ustawy o   działalności leczniczej pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie - Przychodnia."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »