| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/217/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego  
i o   wolontariacie (Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),    

Rada Miasta Radzionków, uchwala co następuje:  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XXII/198/2012 Rady Miasta Radzionków z   dnia 28 czerwca 2012 r. w   sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie w   rozdziale 1   dodaje się §  5   w   brzmieniu:  

"W podmiocie leczniczym wyodrębnia się przedsiębiorstwo w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 8   ustawy o   działalności leczniczej pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie - Przychodnia."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »