| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/205/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18, ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 3   i 4, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16.12.2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  jest Gmina Wręczyca Wielka.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wręczyca Wielka określa  załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/205/12    
Rady Gminy Wręczyca Wielka    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca.  

 

Lp.  

Nazwa przystanku i   jego lokalizacja  

L.p.  

Nazwa przystanku i   jego lokalizacja  

1  

Bieżeń ul. Wręczycka  

37  

Nowiny I   ul. Długa  

2  

Bieżeń ul. Strażacka  

38  

Nowiny ul. Długa OSP  

3  

Bieżeń ul. Szkolna  

39  

Nowiny Skrzyżowanie  

4  

Borowe skrzyżowanie  ul. Długiej/Długi Kąt  

40  

Pierzchno  

5  

Borowe I   skrzyżowanie ul. Długiej/Nowej  

41  

Puszczew I  

6  

Borowe II ul. Długa PKP  

42  

Puszczew II  

7  

Borowe ul. Sportowa  

43  

Piła Druga ul. Jesienna  

8  

Borowe ul. Sportowa Las  

44  

Piła Druga ul. Sportowa  

9  

Bór Zapilski  

45  

Piła Pierwsza Skrzyżowanie  

10  

Bór Zapilski  I  

46  

Piła Pierwsza  

11  

Bór Zapilski  Skrzyżowanie z   ul. Słoneczną  

47  

Szarlejka I   ul. Łukaszewicza  

12  

Brzezinki  

48  

Szarlejka II ul. Łukaszewicza  

13  

Czarna Wieś Skrzyżowanie  

49  

Szarlejka III ul. Łukaszewicza  

14  

Czarna Wieś  ul. Słoneczna I  

50  

Szarlejka IV ul. Łukaszewicza  

15  

Czarna Wieś  ul. Skrzyż. Słoneczna/Młyńska  

51  

Szarlejka  skrzyżowanie  

16  

Długi Kąt I  

52  

Truskolasy ul. Dębieczna  

17  

Długi Kąt II  

53  

Truskolasy  ul. Rynek Przedszkole  

18  

Długi Kąt III  

54  

Truskolasy ul. Częstochowska Cmentarz  

19  

Golce I  

55  

Truskolasy ul. Kopernika  

20  

Golce II  

56  

Truskolasy skrzyż. ul. Częstochowska/ Klepaczka  

21  

Golce III  

57  

Węglowice Szkoła  

22  

Grodzisko ul. Kłobucka  

58  

Wręczyca Mała ul. Zamkowa  

23  

Hutka ul. Główna  

59  

Wręczyca Wielka ul. Mickiewicza  

24  

Hutka ul. Główna  

60  

Wręczyca Wielka ul. 3   Maja Centrum  

25  

Hutka ul. Długa  

61  

Wręczyca Wielka ul. 3   Maja Las  

26  

Jezioro  

62  

Wręczyca Wielka ul. Śląska OSP  

27  

Kalej I   ul. Główna OSP  

63  

Wręczyca Wielka ul. Śląska  

28  

Kalej II  ul. Główna  

64  

Wręczyca Wielka ul. Sportowa  

29  

Kalej III ul. Główna  

65  

Wręczyca Wielka ul. Częstochowska Kol.  

30  

Kalej skrzyżowanie ul. Wręczycka/Torowa  

66  

Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza UG  

31  

Kalej skrzyżowanie ul. Wręczycka/ Kopalnia  

67  

Wręczyca Wielka skrzyż. ul. Sienkiewicza/Podgaj  

32  

KlepaczkaI  

68  

Wydra  

33  

Klepaczka II  

69  

Zamłynie Skrzyżowanie  

34  

Klepaczka III  

70  

Zamłynie I  

35  

Kuleje ul. Szkolna  

71  

Zamłynie II  

36  

Kuleje ul. Kolejowa PKP  

 

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/205/12    
Rady Gminy Wręczyca Wielka    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wręczyca Wielka  

§   1.   1.   Definicje:  

1)   Operator – operator publicznego transportu zbiorowego w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt. 8   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13),  

2)   Przewoźnik - przewoźnik w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt. 11 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13),  

3)   Przystanek komunikacyjny - przystanek komunikacyjny w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt. 13 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13) udostępniony operatorom i   przewoźnikom, którego właścicielem jest gmina Wręczyca Wielka.  

§   2.   1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek przewoźnika.  

3.   Wnioski należy składać w   sekretariacie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.  

§   3.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

1.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się:  

1)   wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów),  

2)   w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2.   Przewoźnicy korzystają z   przystanków zgodnie z   rozkładem jazdy.  

3.   Rozkłady jazdy podawane są do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych  
w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.  

4.   Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika i   ewentualnie jego logo.  

5.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do  przewoźnika.  

6.   Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w   taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z   niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię.  

7.   Działalność polegająca na ekspozycji reklam, plakatów, ogłoszeń i   innych nośników informacji może być prowadzona wyłącznie na przeznaczonych do tego celu słupach lub tablicach ogłoszeniowych.  

§   4.   Właściciel może odmówić zgody na udostępnienie przystanków, jeżeli wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków, bądź uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków innym przewoźnikom.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »