| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/135/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz.613 ze zm) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. poz. 587)  

Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości od budynków, budowli i   gruntów na terenie gminy Buczkowice:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni rocznie   - 0,77 zł   ;  

b)   pod jeziorami oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni rocznie   - 4,30 zł   ;  

c)   od pozostałych gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni rocznie   - 0,23     ;  

2)   od budynków mieszkalnych lub ich części od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 0,71 zł   ;  

3)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 21,28 zł   ;  

4)   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   -   10,19     ;  

5)   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   -   4,42 zł   ;  

6)   od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze od 1m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 4,12 zł   ;  

7)   od garaży poza budynkiem mieszkalnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie -   4,12 zł   ;  

8)   od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie   - 7,39 zł   ;  

9)   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej i   służących zbiorowemu zaopatrzeniu w   wodę, odprowadzaniu i   oczyszczaniu ścieków w   wysokości   - 1%   rocznie ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.);  

10)   od pozostałych budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, rocznie -   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).  

§   2.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:  

1)   wykorzystywane na statutowe potrzeby w   zakresie niezawodowej/społecznie świadczonej ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, a   także będących przedmiotem najmu i   dzierżawy;  

2)   zajęte na potrzeby zbiorów bibliotecznych;  

3)   zajęte pod cmentarze.  

2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w   ewidencji gruntów symbolem „dr” zajęte pod drogi wewnętrzne, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XII/64/11 Rady Gminy Buczkowice z   dnia 26 października 2011r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z   2011r. Nr 272, poz.4520).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »