| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.2 ust.1, art.4 ust.1, art.5 i   art.7 ust.3 oraz art.20 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) oraz art.4 ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz.1172) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,88 zł   od 1   m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,45 zł   od 1   m 2 powierzchni.  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,73 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   22,82 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,63 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz wykorzystywanych na inne cele niż wymienione w   pkt a,b,c,d lub zajętych na garaże nie związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej –   7,66 zł   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   od budowli lub ich części   2%   ich wartości, określanej w   sposób podany w   ustawie z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Tracą moc:  

1)   uchwała Nr XIII/198/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 272, poz. 4525);  

2)   uchwała Nr XXI/351/12 Rady Miasta Chorzów z   dnia 31 maja 2012 r. o   zmianie uchwały Nr XIII/198/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 27 października 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r., poz. 2828).  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »