| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Godów

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U.z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 149, poz. 2434)  

Rada Gminy Godów   uchwala:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, o   którym mowa w   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, zwanej dalej "ustawą"):  

1)   zamieszkałych, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały;  

2.   Deklarację, o   której mowa w   ust.1 należy złożyć w   Urzędzie Gminy Godów w   terminie do 30 kwietnia 2013r.   oraz w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/162/12
Rady Gminy Godów
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »