| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Gorzyce na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-5, art. 400a ust 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXIII/181/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015” oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Gorzyce na zadania
z zakresu ochrony środowiska polegające na wykonywaniu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych
w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015”.

§ 2. Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację na zadania związane z ochroną środowiska w zakresie wynikającym z „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015” tj.:

1) zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych dla potrzeb centralnego ogrzewania,

2) zakup i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,

3) zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych dla potrzeb centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

§ 3. Dotacje będą udzielane w ramach środków ujętych w budżecie gminy Gorzyce w poszczególnych latach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015”.

§ 4. Szczegółowy tryb udzielenia dotacji, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania określa Regulamin udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gorzyce na lata 2013-2015, dotyczący wymiany kotłów c.o. i montażu instalacji solarnych w budynkach zgłoszonych do użytkowania, stanowiący załączniknr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »