| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/608/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   . Określić roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem   działalności   gospodarczej,  
bez względu na sposób zakwalifikowania  
w   ewidencji gruntów i   budynków  
od 1   m 2 powierzchni                                                                                                                                               0,79 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  
lub elektrowni wodnych  
od 1   ha powierzchni                                                                                                                                               4,36 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez  
organizacje pożytku publicznego  
od 1   m 2 powierzchni                                                                                                                                               0,36 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 0,66 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
lub ich części zajętych na prowadzenie  
działalności gospodarczej  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 21,90 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w   zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 10,25 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej,  
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 4,40 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez  
organizacje pożytku publicznego  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 7,35 zł  

3)   od budowli – 2   % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu  
na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia  
w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu  
w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z   2006 r.  
Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.)                                                                                                     - 1,75 % ich wartości  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "KM-LEX"

Kancelaria Prawna "KM-LEX" Roszczenia i usługi prawne Krzysztof Konopka. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »