| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/608/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   . Określić roczne stawki podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem   działalności   gospodarczej,  
bez względu na sposób zakwalifikowania  
w   ewidencji gruntów i   budynków  
od 1   m 2 powierzchni                                                                                                                                               0,79 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  
lub elektrowni wodnych  
od 1   ha powierzchni                                                                                                                                               4,36 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez  
organizacje pożytku publicznego  
od 1   m 2 powierzchni                                                                                                                                               0,36 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 0,66 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności  
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
lub ich części zajętych na prowadzenie  
działalności gospodarczej  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 21,90 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w   zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 10,25 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej,  
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 4,40 zł  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez  
organizacje pożytku publicznego  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                 7,35 zł  

3)   od budowli – 2   % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu  
na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia  
w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu  
w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z   2006 r.  
Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.)                                                                                                     - 1,75 % ich wartości  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »