| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/350/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz po konsultacji społecznej zgodnej z   uchwałą Nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 27 czerwca 2012 r. w   sprawie zasad i   trybu konsultacji z   mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 3070), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o   której mowa w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), tj. w   oparciu o   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§ 3. Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »