| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust.1 i   3, art. 7   ust. 3   oraz art. 20 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
u c h w   a l a   :  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

STAWKA PODATKU w    

1  

2  

I. OD GRUNTÓW  

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  
od 1   m 2 powierzchni  0,88  

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
od 1   ha powierzchni  


4,51  

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
od 1   m 2 powierzchni  0,45  

II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  

mieszkalnych  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  


0,73  

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  22,82  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  10,65  

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  4,63  

pozostałych od 1   m 2 powierzchni użytkowej  
w tym:  
budynków gospodarczych  
innych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  6,80  

7,66  

III. OD BUDOWLI  

od ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, powołanej w   podstawie prawnej niniejszej uchwały  


2 % wartości  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe inne niż wymienione w   art. 2   ust. 3   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych powołanejw podstawie prawnej niniejszej uchwały, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr 157/XV/11 Rady Miasta Żory z   dnia 27 października 2011 r.w sprawie podatku  
od nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »