| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXV/12 Rady Miasta Żory

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust.1 i   3, art. 7   ust. 3   oraz art. 20 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
u c h w   a l a   :  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

STAWKA PODATKU w    

1  

2  

I. OD GRUNTÓW  

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  
od 1   m 2 powierzchni  0,88  

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
od 1   ha powierzchni  


4,51  

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
od 1   m 2 powierzchni  0,45  

II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI  

mieszkalnych  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  


0,73  

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  22,82  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  10,65  

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
od 1   m 2 powierzchni użytkowej  4,63  

pozostałych od 1   m 2 powierzchni użytkowej  
w tym:  
budynków gospodarczych  
innych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  6,80  

7,66  

III. OD BUDOWLI  

od ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, powołanej w   podstawie prawnej niniejszej uchwały  


2 % wartości  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty zajęte pod pasy drogowe inne niż wymienione w   art. 2   ust. 3   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych powołanejw podstawie prawnej niniejszej uchwały, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jej treść poda do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr 157/XV/11 Rady Miasta Żory z   dnia 27 października 2011 r.w sprawie podatku  
od nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »