| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII-215-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.1 i   ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 i   ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm. ) art.15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5   poz. 13 z   późn. zm. ) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z   2011r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Nędza uchwala,  

co następuje :  

§   1.   Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i   przewoźnikom , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nędza:  

 

SOŁECTWO  

Ulica :  

Kierunek:  

Ciechowice  

Raciborska (obok RSP)  

Turze  

Ciechowice  

Kuźnicka (Brzoska)  

Turze  

Nędza  

Jana Pawła II (kościół)  

Kuźnia Raciborska  

Nędza  

Jana III Sobieskiego (stara szkoła)  

Kuźnia Raciborska  

Zawada Książęca  

Raciborska (Łęg cmentarz)  

Kuźnia Raciborska  

§   2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków, o   których mowa w   § 1, są określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .  

§   4.   Uchwałą wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII-215-2012    
Rady Gminy Nędza    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

1.   Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Nędza mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z   ustawą dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. n 2011r. Nr 5   poz. 13 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie umowy zawartej z   Gminą Nędza na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Nędza.  

3.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

1)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podaną w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Gminy Nędza.  

2)   schemat z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Nędza,  

3)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Nędza, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

4.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

5.   Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

6.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo.  

7.   Umieszczanie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).  

8.   Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Nędza.  

9.   Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

10.   Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.  

11.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do korzystania z   nich w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach.  

12.   Gmina Nędza może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1)   wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),  

2)   wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

3)   przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »