| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), oraz w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Nadać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc: Uchwała Nr XXXI/308/05 z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku (dalej "GOPS") to jednostka organizacyjna Gminy Rudnik funkcjonująca jako jednostka budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który określać powinien w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Dotychczas GOPS działał na podstawie statutu uchwalonego w 2005r. Podstawowym aktem prawnym w oparciu, o który działa GOPS jest ustawa o pomocy społecznej. Ponieważ od czasu ostatniej nowelizacji statutu GOPS nastąpiło kilka dość istotnych zmian w ustawie o pomocy społecznej, zasadne jest dostosowanie statutu do aktualnego brzmienia ustawy o pomocy społecznej. W szczególności konieczne jest dostosowanie przedmiotu działalności GOPS do aktualnych zadań wynikających z przepisów o pomocy społecznej.Jednocześnie proponuje się, by przyjąć nowy statut w całości, zamiast dokonywania kolejnej zmiany dotychczas obowiązującego. Wpłynie to na przejrzystość aktualnego brzmienia statutu GOPS, którą trudniej byłoby ustalić w przypadku dokonywania kolejnej nowelizacji.

Załącznik do Uchwały Nr  XXII/156/2012          
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. XXII-156-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »