| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/157/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świnna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13)

Rada Gminy Świnna u c h w a l a co, następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Świnna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świnna, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych Gminy Świnna zgodnie z "Regulaminem korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świnna", stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/157/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świnna

Lp.

Sołectwo

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

1.

Świnna

Żywiecka

Pod Kępką

Obustronny

2.

Świnna

Żywiecka

Koło Bogacza

Obustronny

3.

Świnna

Żywiecka

ul. Wolności

Obustronny

4.

Świnna

Wspólna

Świnna Gmina

Obustronny

5.

Świnna

Wspólna

Świnna I

Obustronny

6.

Świnna

Wspólna

Świnna Jurasze

Obustronny

7.

Świnna

Wspólna

Świnna u Pokusów

Obustronny

8.

Przyłęków

Wspólna

Przyłęków I

Obustronny

9.

Przyłęków

Wspólna

Pętla

Obustronny

10.

Pewel Mała

Żywiecka

Paździorki

Obustronny

11.

Pewel Mała

Żywiecka

Skrzyżowanie

Obustronny

12.

Pewel Mała

Żywiecka

Czachówka

Obustronny

13.

Pewel Mała

Jana Pawła II

Magazyn

Obustronny

14.

Pewel Mała

Jana Pawła II

Ośrodek

Obustronny

15.

Pewel Mała

Jana Pawła II

Kościół

Obustronny

16.

Rychwałdek

Karpacka

Sklep

Obustronny

17.

Rychwałdek

Karpacka

Wzniesienie

Obustronny

18.

Rychwałdek

Karpacka

Wzniesienie II

Obustronny

19.

Rychwałdek

Karpacka

Pętla

Obustronny

20.

Rychwałdek

Jana Pawła II

Borki I

Obustronny

21.

Rychwałdek

Jana Pawła II

Borki II

Obustronny

22.

Pewel Ślemieńska

Krakowska

Anioły

Obustronny

23.

Pewel Ślemieńska

Krakowska

Bar

Obustronny

24.

Pewel Ślemieńska

Krakowska

Koło Kijasa

Obustronny

25.

Pewel Ślemieńska

Krakowska

Szkoła

Obustronny

26.

Pewel Ślemieńska

Krakowska

Koło Szwajcy

Obustronny

27.

Pewel Ślemieńska

Krakowska

Czerwienica

Obustronny

28.

Trzebinia

Beskidzka

Bar

Obustronny

29.

Trzebinia

Beskidzka

Murański

Obustronny

30.

Trzebinia

Beskidzka

Dom Ludowy

Obustronny

31.

Trzebinia

Beskidzka

Ruskowie

Obustronny

32.

Trzebinia

Beskidzka

Pętla

Obustronny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/157/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 września 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych,

§ 1. Warunki korzystania z przystanków.

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świnna następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Świnna, zwanej dalej Gminą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystnie z przystanków.

§ 2. Zasady korzystania z przystanków.

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świnna jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków ustalana jest zgodnie z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest naliczana i pobierana przez Gminę na zasadach określonych w umowie, o której mowa w§ 1 niniejszego Regulaminu.

3. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników.

5. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładów jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.

6. Utrzymanie w należytym stanie technicznym tabliczki z rozkładem jazdy należy do operatora lub przewoźnika.

§ 3. Pozostałe postanowienia.

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych, jeżeli:

1) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

3) rozwiązano z przewoźnikiem umowę z powodu naruszenia przez niego warunków umowy.

2. Zabranie się bez zgody Gminy umieszczania na przystankach komunikacyjnych plakatów i ogłoszeń innych niż dotyczących rozkładów jazdy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »