| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Węgierska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t. jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (t.jedn. Dz. U. z   2011 r.  Nr 5, poz. 13)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Węgierska Górka na zasadach określonych w   Regulaminie.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1   do Uchwały.  

3.   Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Węgierska Górka stanowi załącznik  nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/136/2012    
Rady Gminy Węgierska Górka    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Węgierska Górka  

I.   Cięcina  

1.   Cięcina Juraszki  

2.   Cięcina Boisko  

3.   Cięcina Gronie  

4.   Cięcina Kościół  

5.   Cięcina PKP  

6.   Cięcina SKR  

7.   Cięcina Sklep  

8.   Cięcina Krzyż  

9.   Cięcina Szkoła  

10.   Cięcina Żywiec Zdrój  

11.   Cięcina  Leśniczówka  

II.   Węgierska Górka  

1.   Węgierska Górka - Zielona  

2.   Węgierska Górka 1  

3.   Węgierska Górka 2  

4.   Węgierska Gorka 3  

5.   Węgierska Gorka  4  

III.   Żabnica  

1.   Żabnica OTL  

2.   Żabnica Sklep  

3.   Żabnica 2  

4.   Żabnica Dzwonek  

5.   Żabnica Szkoła  

6.   Żabnica Kościół  

7.   Żabnica OSP  

8.   Żabnica Wodospad  

9.   Żabnica Kępki  

10.   Żabnica Leśniczówka  

11.   Żabnica Skałka  

12.   Żabnica Kamienna  

IV.   Cisiec  

1.   Cisiec I  

2.   Cisiec Kościół  

3.   Cisiec Papiernia  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/136/2012    
Rady Gminy Węgierska Górka    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Węgierska Górka.  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający obsługiwane przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów.  

2)   wydruk aktualnego wpisu z   bazy CEIDG.  

3.   Wniosek należy składać w   sekretariacie Urzędu Gminy Węgierska Górka.  

4.   Wójt Gminy Węgiersk Górka jest uprawniony i   zobowiązany do:  

1)   przyjmowania i   rozpatrywania w   kolejności zgłoszeń wniosków w   sprawie uzgodnienia warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

5.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty oraz terminy płatności są ustalane przez Radę Gminy Węgierska Górka.  

6.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana prze Gminę Węgierska Górka w   cyklach półrocznych.  

7.   Wójt Gminy Węgierska Górka  może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy przewoźnik:  

1)   nie przestrzega rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   nie płaci należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez  kolejne 2   okresy płatnicze,  

3)   ma wygaśnięte lub cofnięte uprawnienia do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

4)   stwarza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

5)   nie powiadamia administratora o   zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z   których przewoźnik korzysta,  

6)   zaprzestał prowadzenia działalności przewozowej,  

7)   narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.  

§   2.   1. Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych maja prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów.  

2.   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Węgierska Gorka rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

3.   Wykonanie, umieszczenie oraz utrzymanie tabliczek rozkładu jazdy należy do przewoźnika.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »